Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0278(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0188/2017

Ingediende teksten :

A8-0188/2017

Debatten :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Stemmingen :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Stemverklaringen
PV 13/03/2019 - 11.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Notulen
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg

16. Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) en Keith Taylor (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Kostadinka Kuneva (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Sabine Verheyen, namens de PPE-Fractie, Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Morten Løkkegaard.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 14.9.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid