Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0278(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0188/2017

Texte depuse :

A8-0188/2017

Dezbateri :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Explicaţii privind voturile
PV 13/03/2019 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Proces-verbal
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg

16. Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Ádám Kósa (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL) și Keith Taylor (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN).

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Rosa Estaràs Ferragut (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Kostadinka Kuneva (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Sabine Verheyen, în numele Grupului PPE, Olga Sehnalová, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Christos Stylianides și Morten Løkkegaard.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 14.9.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate