Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0188/2017

Predkladané texty :

A8-0188/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/03/2019 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg

16. Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Ádám Kósa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko) a Keith Taylor (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Kostadinka Kuneva (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Sabine Verheyen v mene skupiny PPE, Olga Sehnalová v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Christos Stylianides a Morten Løkkegaard.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.9.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia