Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2740(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000062/2017 (B8-0326/2017)

Debatter :

PV 13/09/2017 - 21
CRE 13/09/2017 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

21. Framtiden för Erasmus+-programmet (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000062/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Framtiden för programmet Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert utvecklade frågan.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: William (The Earl of) Dartmouth och José Inácio Faria.

Talare: Tibor Navracsics.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Petra Kammerevert, för utskottet CULT, om framtiden för Erasmus+-programmet (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 14.9.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy