Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0383(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0257/2017

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0352

Protokol
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg

22. Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile - Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter *** - Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse) *** (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile [2017/2057(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández forelagde betænkningen og henstillingerne.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Clara Eugenia Aguilera García (ordfører for udtalelse fra AGRI), Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz og Francisco José Millán Mon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Notis Marias.

Talere: Cecilia Malmström og Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 14.9.2017, punkt 8.6 i protokollen af 14.9.2017 og punkt 8.7 i protokollen af 14.9.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik