Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0383(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0257/2017

Debatten :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Stemmingen :

PV 14/09/2017 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0352

Notulen
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg

22. Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili - Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten *** - Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië) *** (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO voor de onderhandelingen over de modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili [2017/2057(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández leidt het verslag en de aanbevelingen in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Clara Eugenia Aguilera García (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz en Francisco José Millán Mon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 14.9.2017, punt 8.6 van de notulen van 14.9.2017 en punt 8.7 van de notulen van 14.9.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid