Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0383(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0257/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0352

Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg

22. Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile - Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** - Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (debatt)
CRE

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten avseende förhandlingarna om moderniseringen av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile [2017/2057(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández redogjorde för sitt betänkande och rekommendationerna.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Clara Eugenia Aguilera García (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Gabriel Mato för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.9.2017, punkt 8.6 i protokollet av den 14.9.2017 och punkt 8.7 i protokollet av den 14.9.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy