Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Předložení dokumentů
 4.Převody prostředků
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Stav Unie (rozprava)
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 9.Hlasování
  9.1.Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Politické vztahy EU s Indií (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.4.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.7.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování)
  9.8.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování)
  9.9.Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I (hlasování)
  9.10.Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (hlasování)
  9.11.Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 (hlasování)
  9.12.Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (hlasování)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2 (hlasování)
  9.14.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (hlasování)
  9.15.Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (hlasování)
  9.16.Korupce a lidská práva ve třetích zemích (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Změna pořadu jednání
 14.Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska (rozprava na aktuální téma) (článek 153a jednacího řádu)
 15.Požární bezpečnost v budovách (rozprava)
 16.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (rozprava)
 17.Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020 ***I (rozprava)
 18.Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání ***I (rozprava)
 19.Hurikán Irma (rozprava)
 20.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)
 21.Budoucnost programu Erasmus+ (rozprava)
 22.Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chile – Dohoda mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty *** – Protokol k Dohodě o přidružení mezi EU a Chile (přistoupení Chorvatska) *** (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (331 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (82 kb) Jmenovitá hlasování (1277 kb) 
 
Zápis (94 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (32 kb) Jmenovitá hlasování (84 kb) 
 
Zápis (328 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (502 kb) Jmenovitá hlasování (1442 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí