Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Modtagne dokumenter
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Unionens tilstand (forhandling)
 8.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 9.Afstemningstid
  
9.1.Multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.2.Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.3.EU's politiske forbindelser med Indien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.4.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.7.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (afstemning)
  
9.8.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I (afstemning)
  
9.9.Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere ***I (afstemning)
  
9.10.Indsigelse mod en delegeret retsakt: Særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (afstemning)
  
9.11.Indsigelse jf. artikel 106: Genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4 (afstemning)
  
9.12.Indsigelse jf. artikel 106: Import af foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (afstemning)
  
9.13.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2 (afstemning)
  
9.14.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (afstemning)
  
9.15.EU's politiske forbindelser med Latinamerika (afstemning)
  
9.16.Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Ændring af dagsordenen
 14.Dieselgate: Styrkelse af EU's miljø-, sundheds- og forbrugerrettighedsstandarder i forbindelse med nylige tiltag i medlemsstaterne, herunder Tyskland og Østrig (debat om et aktuelt spørgsmål) (forretningsordenens artikel 153a)
 15.Brandsikring i bygninger (forhandling)
 16.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (forhandling)
 17.Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020 ***I (forhandling)
 18.Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde ***I (forhandling)
 19.Orkanen Irma (forhandling)
 20.Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (forhandling)
 21.Fremtidigt Erasmus+-program (forhandling)
 22.Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile - Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter *** - Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse) *** (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (330 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (81 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1277 kb) 
 
Protokol (93 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (32 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (86 kb) 
 
Protokol (331 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (492 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1372 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik