Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Määrärahojen siirrot
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Unionin tila (keskustelu)
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Äänestykset
  9.1.Monenvälinen sopimus Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.2.Akryloyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.3.EU:n poliittiset suhteet Intiaan (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.4.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Italialle (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.5.Lisätalousarvioesitys nro 4/2017, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.7.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (äänestys)
  9.8.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I (äänestys)
  9.9.Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava ***I (äänestys)
  9.10.Painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumus ja niistä annettavia tietoja koskevat erityisvaatimukset (äänestys)
  9.11.Muuntogeeninen soija DAS-68416-4 (äänestys)
  9.12.Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonti Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (äänestys)
  9.13.Lisätalousarvioesitys nro 3/2017: nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisääminen sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukot (äänestys)
  9.14.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (äänestys)
  9.15.EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan (äänestys)
  9.16.Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Esityslistan muuttaminen
 14.Dieselgate: ympäristöä, terveyttä ja kuluttajan oikeuksia koskevien EU:n normien vahvistaminen jäsenvaltioiden ja esimerkiksi Saksan ja Itävallan viimeaikaisten toimien johdosta (ajankohtainen keskustelu) (työjärjestyksen 153 a artikla)
 15.Rakennusten paloturvallisuus (keskustelu)
 16.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I (keskustelu)
 17.Euroopan tilasto-ohjelman jatkaminen vuoteen 2020 ***I (keskustelu)
 18.Eurooppalaiset riskipääomarahastot ja eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ***I (keskustelu)
 19.Hurrikaani Irma (keskustelu)
 20.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)
 21.Erasmus+ -ohjelman tulevaisuus (keskustelu)
 22.EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen kauppapilarin nykyaikaistaminen - EU:n ja Chilen sopimus luomutuotteiden kaupasta *** - EU:n ja Chilen assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (333 kb)  Läsnäololista (64 kb)
 
Pöytäkirja (93 kb)  Läsnäololista (11 kb)  Äänestysten tulokset (33 kb)  Nimenhuutoäänestykset (88 kb)
 
Pöytäkirja (331 kb)  Läsnäololista (63 kb)  Äänestysten tulokset (486 kb)  Nimenhuutoäänestykset (1371 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö