Prethodno 
 Sljedeće 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 13. rujna 2017. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Prijenos odobrenih sredstava
 5.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 6.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 7.Stanje Unije (rasprava)
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 9.Glasovanje
  
9.1.Multilateralni sporazum o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Podvrgavanje akriloilfentanila kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Politički odnosi EU-a s Indijom (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I (glasovanje)
  
9.8.Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I (glasovanje)
  
9.9.Jedinstveni obrazac boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja ***I (glasovanje)
  
9.10.Prigovor u skladu s člankom 105. Poslovnika: Delegirana uredba Komisije оd 2. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (glasovanje)
  
9.11.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetički modificiranu soju DAS-68416-4, sastoje se ili su proizvedeni od nje (glasovanje)
  
9.12.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: nacrt Provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (glasovanje)
  
9.13.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2017: proračunska sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih; ažuriranje planova za ACER i SESAR2 (glasovanje)
  
9.14.Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (glasovanje)
  
9.15.Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom (glasovanje)
  
9.16.Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Izmjena dnevnog reda
 14.Dieselgate: jačanje standarda EU-a u području okoliša, zdravlja i prava potrošača u vezi s nedavnim mjerama država članica, uključujući Njemačku i Austriju (tematska rasprava) (članak 153.a Poslovnika)
 15.Protupožarna zaštita u zgradama (rasprava)
 16.Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga ***I (rasprava)
 17.Produljenje europskog statističkog programa do 2020. ***I (rasprava)
 18.Europski fondovi poduzetničkog kapitala i europski fondovi za socijalno poduzetništvo ***I (rasprava)
 19.Uragan Irma (rasprava)
 20.Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi ***I (rasprava)
 21.Budućnost programa Erasmus+ (rasprava)
 22.Modernizacija trgovinskoga stupa Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea - Sporazum između EU-a i Čilea o trgovini ekološkim proizvodima *** - Protokol uz Sporazum o pridruživanju između EU-a i Čilea (pristupanje Hrvatske) *** (rasprava)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (325 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (81 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (1277 kb) 
 
Zapisnik (93 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (31 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (82 kb) 
 
Zapisnik (328 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (490 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (1363 kb) 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti