Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 13., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Előirányzatok átcsoportosítása
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Az Unió helyzete (vita)
 8.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.2.Az akriloil-fentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.3.Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.4.Az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.5.A 4/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.6.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.7.Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (szavazás)
  
9.8.A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I (szavazás)
  
9.9.A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátuma ***I (szavazás)
  
9.10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények (szavazás)
  
9.11.A géntechnológiával módosított DAS-68416-4 számú szójabab (szavazás)
  
9.12.A Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatala (szavazás)
  
9.13.3/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásai; az ACER és SESAR2 létszámterve (szavazás)
  
9.14.Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (szavazás)
  
9.15.Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (szavazás)
  
9.16.Korrupció és emberi jogok a harmadik országokban (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A napirend módosítása
 14.Dízelbotrány: az EU környezetvédelmi, egészségügyi, fogyasztói jogi standardjainak megerősítése a tagállamok, köztük Németország és Ausztria közelmúltbeli intézkedéseivel kapcsolatosan (vita időszerű kérdésekről) (az eljárási szabályzat 153a. cikke)
 15.Az épületek tűzbiztonsága (vita)
 16.A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei ***I (vita)
 17.Az európai statisztikai program 2020-ig történő meghosszabbítása ***I (vita)
 18.Az európai kockázatitőke-alapok és az európai szociális vállalkozási alapok ***I (vita)
 19.Az Irma hurrikán (vita)
 20.Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (vita)
 21.Az Erasmus+ program jövője (vita)
 22.Az EU–Chile társulási megállapodás kereskedelmi pillérjének modernizálása – Az ökológiai termékek kereskedelméről szóló, EU–Chile közötti megállapodás *** – Az EU–Chile társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (342 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (84 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1277 kb) 
 
Jegyzőkönyv (94 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (32 kb) Név szerinti szavazás eredménye (84 kb) 
 
Jegyzőkönyv (344 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (497 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1373 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat