Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Gauti dokumentai
 4.Asignavimų perkėlimas
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Kontrolės priemonių taikymas akriloilfentaniliui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.ES politiniai santykiai su Indija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.7.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (balsavimas)
  9.8.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (balsavimas)
  9.9.Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma ***I (balsavimas)
  9.10.Prieštaravimas deleguotajam aktui: specialieji viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimai (balsavimas)
  9.11.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos DAS-68416-4 (balsavimas)
  9.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importas (balsavimas)
  9.13.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektas: biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai (balsavimas)
  9.14.Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (balsavimas)
  9.15.ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (balsavimas)
  9.16.Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Darbotvarkės pakeitimas
 14.„Dieselgate“: ES aplinkos, sveikatos apsaugos, vartotojų teisių standartų gerinimas, atsižvelgiant į pastarojo meto valstybių narių, be kita ko, Vokietijos ir Austrijos, veiksmus (diskusija aktualia tema) (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)
 15.Pastatų priešgaisrinė sauga (diskusijos)
 16.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (diskusijos)
 17.Europos statistikos programos pratęsimas iki 2020 m. ***I (diskusijos)
 18.Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai ***I (diskusijos)
 19.Uraganas „Irma“ (diskusijos)
 20.Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (diskusijos)
 21.Programos „Erasmus+“ ateitis (diskusijos)
 22.ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybos skyriaus modernizavimas - ES ir Čilės susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais *** - ES ir Čilės asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (331 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb)
 
Protokolas (95 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb)  Balsavimo rezultatai (31 kb)  Vardinis balsavimas (87 kb)
 
Protokolas (335 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb)  Balsavimo rezultatai (491 kb)  Vardinis balsavimas (1530 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika