Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 7.Stāvoklis Savienībā (debates)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.2.Kontroles pasākumu piemērošana akriloilfentanilam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.3.ES politiskās attiecības ar Indiju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.4.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekts — pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.7.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (balsošana)
  
9.8.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (balsošana)
  
9.9.Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem ***I (balsošana)
  
9.10.Iebildums pret deleģēto aktu: īpašas sastāva un informācijas prasības, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem (balsošana)
  
9.11.Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4 (balsošana)
  
9.12.Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: barības un pārtikas imports, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā (balsošana)
  
9.13.Budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts — līdzekļi Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai; ACER un SESAR2 štatu saraksti (balsošana)
  
9.14.Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (balsošana)
  
9.15.ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (balsošana)
  
9.16.Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Izmaiņas darba kārtībā
 14."Dieselgate": ES vides, veselības un patērētāju tiesību standartu stiprināšana saistībā ar nesenajām dalībvalstu, tostarp Vācijas un Austrijas, darbībām (debates par aktuāliem jautājumiem) (Reglamenta 153.a pants)
 15.Ugunsdrošība ēkās (debates)
 16.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (debates)
 17.Eiropas statistikas programmas pagarināšana līdz 2020. gadam ***I (debates)
 18.Eiropas riska kapitāla fondi un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***I (debates)
 19.Orkāns Irma (debates)
 20.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)
 21.Programmas "Erasmus+" nākotne (debates)
 22.ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšana - ES un Čīles nolīgums par bioloģisko produktu tirdzniecību *** - Protokols, kas pievienots ES un Čīles asociācijas nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (332 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (82 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1277 kb) 
 
Protokols (93 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (32 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (85 kb) 
 
Protokols (331 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (497 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1386 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika