Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 13 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Dokumenti mressqa
 4.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Stat tal-Unjoni (dibattitu)
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.4.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.5.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.7.Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I (votazzjoni)
  9.8.Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I (votazzjoni)
  9.9.Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz ***I (votazzjoni)
  9.10.Oġġezzjoni għal att delegat: rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż (votazzjoni)
  9.11.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4 (votazzjoni)
  9.12.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: importazzjoni ta' għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima (votazzjoni)
  9.13.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; tabelli tal-persunal tal-ACER u s-SESAR2 (votazzjoni)
  9.14.Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (votazzjoni)
  9.15.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (votazzjoni)
  9.16.Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Modifika tal-aġenda
 14.Dieselgate: tisħiħ tal-istandards tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa u d-drittijiet tal-konsumatur b'rabta ma' azzjonijiet reċenti minn Stati Membri, fosthom il-Ġermanja u l-Awstrija (dibattitu topiku) (Artikolu 153a tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (dibattitu)
 16.Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi ***I (dibattitu)
 17.Estensjoni tal-programm statistiku Ewropew sal-2020 ***I (dibattitu)
 18.Fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej ***I (dibattitu)
 19.Uragan Irma (dibattitu)
 20.Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (dibattitu)
 21.Il-futur tal-programm Erasmus+ (dibattitu)
 22.Il-modernizzazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì - Ftehim UE-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi *** - Protokoll għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni UE-Ċilì (adeżjoni tal-Kroazja) *** (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (336 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (82 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1277 kb) 
 
Minuti (94 kb) Lista tal-Membri preżenti (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (31 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (82 kb) 
 
Minuti (343 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (504 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1374 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza