Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Przesunięcie środków
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Stan Unii (debata)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 9.Głosowanie
  
9.1.Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Stosunki polityczne UE z Indiami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (głosowanie)
  
9.8.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie)
  
9.9.Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)
  
9.10.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: szczegółowe wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (głosowanie)
  
9.11.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4 (głosowanie)
  
9.12.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (głosowanie)
  
9.13.Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (głosowanie)
  
9.14.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie)
  
9.15.Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (głosowanie)
  
9.16.Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Zmiana porządku obrad
 14.Afera dieslowska: wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów w związku z niedawnymi działaniami państw członkowskich, w tym Niemiec i Austrii (debata na aktualny temat) (art. 153a Regulaminu)
 15.Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata)
 16.Wymogi dostępności produktów i usług ***I (debata)
 17.Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020 ***I (debata)
 18.Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I (debata)
 19.Huragan Irma (debata)
 20.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (debata)
 21.Przyszłość programu Erasmus+ (debata)
 22.Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile - Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi *** - Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (332 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (82 kb) Głosowanie imienne (1277 kb) 
 
Protokół (94 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (32 kb) Głosowanie imienne (84 kb) 
 
Protokół (344 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (498 kb) Głosowanie imienne (1371 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności