Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Stav Únie (rozprava)
 8.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Podrobenie akrylfentanylu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Politické vzťahy EÚ s Indiou (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (hlasovanie)
  
9.8.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (hlasovanie)
  
9.9.Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov ***I (hlasovanie)
  
9.10.Námietka proti delegovanému aktu: osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a osobitné požiadavky na informácie (hlasovanie)
  
9.11.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója DAS- 68416-4 (hlasovanie)
  
9.12.Námietka podľa článku 106: dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (hlasovanie)
  
9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; plány pracovných miest ACER a SESAR2 (hlasovanie)
  
9.14.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (hlasovanie)
  
9.15.Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (hlasovanie)
  
9.16.Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Zmena programu rokovania
 14.Dieselgate: sprísnenie noriem EÚ v oblasti životného prostredia, zdravia a práv spotrebiteľov v súvislosti s najnovšími opatreniami členských štátov vrátane Nemecka a Rakúska (tematická rozprava) (článok 153a rokovacieho poriadkučlánok 153a rokovacieho poriadku)
 15.Požiarna ochrana v budovách (rozprava)
 16.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (rozprava)
 17.Predĺženie trvania európskeho štatistického programu do roku 2020 ***I (rozprava)
 18.Európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy sociálneho podnikania ***I (rozprava)
 19.Hurikán Irma (rozprava)
 20.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (rozprava)
 21.Budúcnosť programu Erasmus+ (rozprava)
 22.Modernizácia obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile - Dohoda medzi EÚ a Čile o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby *** - Protokol k dohode o pridružení medzi EÚ a Čile (pristúpenie Chorvátska) *** (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (331 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (82 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1277 kb) 
 
Zápisnica (95 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (32 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (82 kb) 
 
Zápisnica (337 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (497 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1373 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia