Kazalo 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik - Izidi glasovanj
PDF 487kWORD 34k
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg
 Pomen kratic in znakov

 1. Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) ***

 2. Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil *

 3. Politični odnosi EU z Indijo

 4. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji

 5. Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji

 6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

 7. Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I

 8. Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 *** I

 9. Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav ***I

 10. Nasprotovanje po členu 105 Poslovnika: delegirana uredba Komisije z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo

 11. Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS- 68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg

 12. Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

 13. Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2

 14. Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP

 15. Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko

 16. Korupcija in človekove pravice v tretjih državah
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov