Indiċi 
Minuti
PDF 343kWORD 94k
L-Erbgħa, 13 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Dokumenti mressqa
 4.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Stat tal-Unjoni (dibattitu)
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.4.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.5.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.7.Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I (votazzjoni)
  9.8.Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I (votazzjoni)
  9.9.Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz ***I (votazzjoni)
  9.10.Oġġezzjoni għal att delegat: rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż (votazzjoni)
  9.11.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4 (votazzjoni)
  9.12.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: importazzjoni ta' għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima (votazzjoni)
  9.13.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; tabelli tal-persunal tal-ACER u s-SESAR2 (votazzjoni)
  9.14.Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (votazzjoni)
  9.15.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (votazzjoni)
  9.16.Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Modifika tal-aġenda
 14.Dieselgate: tisħiħ tal-istandards tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa u d-drittijiet tal-konsumatur b'rabta ma' azzjonijiet reċenti minn Stati Membri, fosthom il-Ġermanja u l-Awstrija (dibattitu topiku) (Artikolu 153a tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (dibattitu)
 16.Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi ***I (dibattitu)
 17.Estensjoni tal-programm statistiku Ewropew sal-2020 ***I (dibattitu)
 18.Fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej ***I (dibattitu)
 19.Uragan Irma (dibattitu)
 20.Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (dibattitu)
 21.Il-futur tal-programm Erasmus+ (dibattitu)
 22.Il-modernizzazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì - Ftehim UE-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi *** - Protokoll għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni UE-Ċilì (adeżjoni tal-Kroazja) *** (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Kambodja: b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (2017/2829(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-Kambodja: b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (B8-0506/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u David Martin, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Kambodja: b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (B8-0507/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Kostas Chrysogonos, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il- Kambodja: b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (B8-0508/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Kambodja: b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (B8-0509/2017);

—   Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kambodja: b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (B8-0510/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Kambodja: b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha (B8-0511/2017).

II.   Gabon: trażżin tal-oppożizzjoni (2017/2830(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Gabon: trażżin tal-oppożizzjoni (B8-0512/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Gabon: trażżin tal-oppożizzjoni (B8-0514/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez u Xabier Benito Ziluaga, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Gabon: trażżin tal-oppożizzjoni (B8-0515/2017);

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Gabon: trażżin tal-oppożizzjoni (B8-0520/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko u Ryszard Czarnecki, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Gabon: trażżin tal-oppożizzjoni (B8-0522/2017);

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Gabon: trażżin tal-oppożizzjoni (B8-0524/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Gabon: trażżin tal-oppożizzjoni (B8-0526/2017).

III.   Laos: b'mod partikolari l-każijiet ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon u Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-Laos: b'mod partikolari l-każijiet ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad (B8-0513/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Laos: b'mod partikolari l-każijiet ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad (B8-0517/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná u Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Laos: b'mod partikolari l-każijiet ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad (B8-0518/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Laos: b'mod partikolari l-każijiet ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad (B8-0519/2017);

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Laos: b'mod partikolari l-każijiet ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad (B8-0521/2017);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Laos: b'mod partikolari l-każijiet ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad (B8-0523/2017).

IV.   Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (2017/2838(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini u Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (B8-0525/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (B8-0527/2017);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur u Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (B8-0528/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (B8-0529/2017);

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (B8-0530/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (B8-0531/2017).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Dokumenti mressqa

Id-dokumenti segwenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Kummissjoni Ewropea (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Parlament Ewropew (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Ombudsman Ewropew (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

JURI, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri - Kontijiet Annwali tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

DEVE, BUDG

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) (COM(2017)0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

EMPL, ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND) (COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (COM(2017)0365 [14] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

CULT

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (COM(2017)0365 [26] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (COM(2017)0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) (COM(2017)0365 [28] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

AFET, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PECH

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (COM(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

FEMM

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (COM(2017)0365 [36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

EMPL, ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (COM(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE, IMCO

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

LIBE

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Impriża Konġunta - Is-sikurezza tan-navigazzjoni bl-ajru (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Impriża Konġunta - Ajrunawtika u Ambjent (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI, ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ENVI, ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - L-Impriża Konġunta Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2016 - Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

ITRE

- Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kwittanza lill-Kummissjoni 2016 (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 18/2017 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0047/2017 - C8-0300/2017 - 2017/2189(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-10/C/17 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0048/2017 - C8-0305/2017 - 2017/2195(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG


4. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew INF 2/2017.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 13/2017.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Parlament Ewropew C1/2017.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Parlament Ewropew C2/2017.


5. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2074/2005 f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontrolli uffiċjali fuq prodotti tas-sajd maqbuda minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru u introdotti fl-Unjoni wara li jiġu trasferiti f'pajjiżi terzi u li jistabblixxi mudell ta' certifikat ta’ saħħa għal dawk il-prodotti (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - skadenza: 18 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi miżuri ta' mitigazzjoni u livelli ta' parametri referenzjarji għat-tnaqqis tal-preżenza tal-akrilammid fl-ikel (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - skadenza: 25 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 billi jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet li jħarbtu s-sistema endokrinali (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - skadenza: 21 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-livelli massimi taċ-ċomb, tal-merkurju, tal-melamina u tad-dekokinat (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - skadenza: 22 ta' Novembru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi linja gwida dwar l-ibbilanċjar tal-elettriku (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I u III tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ programm ta’ monitoraġġ għall-marda ta’ tnewwin kroniku fiċ-ċriev fl-Estonja, fil-Finlandja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja u fl-Iżvezja u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/182/KE (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - skadenza: 18 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali rigward l-ekinodermi miġbura barra miż-żoni tal-produzzjoni kklassifikati (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - skadenza: 20 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman rigward l-ekinodermi miġbura barra miż-żoni tal-produzzjoni kklassifikati (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - skadenza: 20 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 2074/2005 rigward il-metodu għas-sejbien tal-velenu paralitiku tal-frott tal-baħar (PSP) (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - skadenza: 21 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kundizzjonijiet tat-temperatura matul it-trasportazzjoni tal-laħam (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - skadenza: 20 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - skadenza: 21 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, IV, VI, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ għalf (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - skadenza: 29 ta' Novembru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 7 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - skadenza: 6 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/670/UE rigward l-użu ta' dħul mhux imqassam mill-ewwel serje ta' sejħiet għal proposti (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - skadenza: 6 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tqal u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - skadenza: 30 ta' Novembru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għar-razza FZB24 ta' Bacillus amyloliquefaciens, ir-razza MBI 600 ta' Bacillus amyloliquefaciens , il-karbonju tafli, id-diklorprop-P, l-etefon l-etridiażol, il-flonikamid, il-fluważifop-P, il-perossidu tal-idroġenu, il-metaldeid, il-penkonżol, l-ispinetoram, it-taw-fluvalinat u l-Urtica spp. f’ċerti prodotti jew fuqhom (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - skadenza: 15 ta' Settembru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 12 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-tneħħija tas-sustanza aromatizzanti 4,5-epossidek-2(trans)-enal mil-lista tal-Unjoni (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - skadenza: 18 ta' Awwissu 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skema ta’ Ekotikketta tal-UE (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' prodotti relatati mad-difiża (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - skadenza: 19 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mar-regoli dwar is-saħħa tal-annimali u l-welfare tal-annimali, rigward il-lista tal-laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - skadenza: 18 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi l-"Lista Prodcom" ta’ prodotti industrijali prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - skadenza: 15 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - skadenza: 18 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni 2009/607/KE rigward il-perjodu tal-validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lill-kisi iebes (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - skadenza: 21 ta' Ottubru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI


6. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kontenut u tal-format ta' ċertifikati żootekniċi maħruġa għal annimali ta' razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina inklużi f'dokument ta' identifikazzjoni permanenti uniku għall-equidae (C(2017)04565 – 2017/2785(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttivi 2004/39/KE u 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għal lista eżawrjenti ta' informazzjoni li għandha tkun inkluża mill-akkwirenti proposti fin-notifika ta' akkwiżizzjoni proposta ta' parteċipazzjoni kwalifikanti f'ditta tal-investiment (C(2017)04644 – 2017/2782(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' Lulju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jżid Anness tar-Regolament (UE) 2016/1076 li japplika l-arranġamenti għal prodotti li joriġinaw f'ċerti Stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) previsti fi ftehimiet li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, ftehimiet ta' sħubija ekonomika (C(2017)04854 – 2017/2788(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) 2016/1076 li japplika l-arranġamenti għal prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) previsti fi ftehimiet li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, ftehimiet ta' sħubija ekonomika (C(2017)04855 – 2017/2789(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi xi wħud mill-verżjonijiet lingwistiċi tar-Regolament Delegat (UE) 2016/2250 li jistabbilixxi pjan ta' skartar għal ċertu sajd demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-Diviżjoni IIa tal-ICES (C(2017)04859 – 2017/2783(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 606/2009 fir-rigward ta' ċerti prattiċi enoloġiċi (C(2017)05329 – 2017/2812(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-kundizzjonijiet għall-klassifikazzjoni, mingħajr ittestjar, ta' prodotti tal-injam kontrolaminat koperti bl-istandard armonizzat EN 16351 u prodotti tal-injam laminat b'fuljetta fina koperti bl-istandard armonizzat EN 14374, fir-rigward tar-reazzjoni tagħhom għan-nar (C(2017)05389 – 2017/2808(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-kadmju f'dijodi li jemmettu d-dawl permezz tal-konverżjoni tal-ilwien (LEDs) għall-użu f'sistemi ta' turija (C(2017)05446 – 2017/2807(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 (C(2017)05467 – 2017/2822(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Settembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 611/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programmi ta' appoġġ għas-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel (C(2017)05516 – 2017/2805(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-deroga marbuta mar-rekwiżiti ta' fondi proprji għal ċerti bonds koperti (C(2017)05562 – 2017/2806(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji rigward l-ordnijiet f'pakkett (C(2017)05611 -– 2017/2809(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/1237 fir-rigward tan-natura u t-tip ta' informazzjoni li għandha tiġi notifikata għal-liċenzji fis-settur tar-ross (C(2017)05656 – 2017/2811(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 522/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli dettaljati dwar il-prinċipji għall-għażla u l-ġestjoni ta' azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli li għandhom jiġu appoġġati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (C(2017)05716 – 2017/2813(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-22 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2017/565 rigward l-ispeċifikazzjoni tad-definizzjoni ta' internalizzaturi sistematiċi għall-finijiet tad-Direttiva 2014/65/UE (C(2017)05812 – 2017/2814(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-28 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2195 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard ta’ spejjeż għal kull unità u s-somom f'daqqa għal rimborż tan-nefqa mill-Kummissjoni lill-Istati Membri (C(2017)05825 – 2017/2817(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-29 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward standards tekniċi regolatorji għad-divulgazzjoni ta' assi gravati u mhux gravati (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Settembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissostitwixxi l-Anness VII tad-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Settembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea (C(2017)05968 – 2017/2824(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Settembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 2017/1165 fir-rigward tal-miżuri temporanji eċċezzjonali ta' appoġġ għall-produtturi tal-ħawħ u tan-nuċiprisk fil-Greċja, fi Spanja u fl-Italja (C(2017)05993 – 2017/2844(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Settembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li temenda l-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-provi ta' kwalifiki formali u t-titoli tal-korsijiet tat-taħriġ (C(2017)06054 – 2017/2845(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-11 ta' Settembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ġunju 2017

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mad-distribuzzjoni tal-fondi taħt ġestjoni diretta fost l-objettivi tal-Politika Marittima Integrata u l-Politika Komuni tas-Sajd (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Ġunju 2017

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/2374 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Lbiċ (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-5 ta' Lulju 2017

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu ġie modifikat minn xahar għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttivi 2004/39/KE u 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għal lista eżawrjenti ta' informazzjoni li għandha tkun inkluża mill-akkwirenti proposti fin-notifika ta' akkwiżizzjoni proposta ta' parteċipazzjoni kwalifikanti f'ditta tal-investiment (C(2017)04644 2017/2782(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' Lulju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji rigward l-ordnijiet f'pakkett (C(2017)05611 2017/2809(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għar-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti marbuta mal-eżerċizzju tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà ta' provvista ta' servizzi tal-istituzzjonijiet ta' pagament (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-27 ta' Ġunju 2017

irriferut responsabbli: ECON

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 151/2013 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-30 ta' Ġunju 2017

irriferut responsabbli: ECON


7. Stat tal-Unjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: Stat tal-Unjoni (2017/2709(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, u Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill).

Interventi ta': Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay u Martin Sonneborn.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Manfred Weber, li talab lill-Bureau jeżamina l-affermazzjonijiet ta' Martin Sonneborn (il-President wieġbet li dan se jsir), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt u Marita Ulvskog.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar u Notis Marias.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker u Nikolaos Chountis.

Intervent ta': Jean-Claude Juncker.

Interventi ta': Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella u Manfred Weber.

Id-dibattitu ngħalaq.


8. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li rċieva talba għal votazzjoni min-naħa tal-gruppi GUE/NGL u Verts/ALE kif ukoll minn diversi Membri dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat AFET li jidħol f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti ta' nhar it-Tnejn 11 ta' Settembru 2017 (punt 10 tal-Minuti ta' 11.9.2017).

Il-votazzjoni se ssir għada.

Il-President ħabbar li ma rċeviex talba għal votazzjoni min-naħa ta' għadd ta' Membri jew minn grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju rigward id-deċiżjonijiet l-oħrajn ta' dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti ta' nhar it-Tnejn 11 ta' Settembru 2017 (punt 10 tal-Minuti ta' 11.9.2017).

Il-Kumitati EMPL, ECON u ENVI għalhekk setgħu jibdew in-negozjati qabel l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


9.1. Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim multilaterali bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ir-Repubblika tal-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Kroazja, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, ir-Repubblika tal-Montenegro, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Serbja, u l-Missjoni ta' Amministrazzjoni Temporanja tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Kosovo dwar l-Istabbiliment ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0332)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


9.2. Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilammid (akriloilfentanil) għal miżuri ta' kontroll [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0333)


9.3. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja [2017/2025(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)334)


9.4. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)335)

Interventi

Qabel il-votazzjoni:

Giovanni La Via (rapporteur) għamel dikjarazzjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Wara l-votazzjoni:

Il-President iddikjara li wara talba li saret it-Tnejn fil-bidu tas-sessjoni (punt 2 tal-Minuti ta' 11.9.2017), illum se jiffirma ittra ddestinata lill-President tal-Kummissjoni, Jean-Claude Juncker, biex jitolbu jsib soluzzjoni sabiex tingħata għajnuna finanzjarja lill-parti Nertherlandiża tal-gżira ta' Sint Maarten, li ġiet iddevastata mill-uragan Irma.


9.5. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)336)


9.6. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Finlandja – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)337)

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President


9.7. Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2017)338)

Intervent ta' Julie Girling (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


9.8. Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2017)339)

Intervent ta' Norbert Lins (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


9.9. Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1030/2002 li jippreskrivi format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)340)


9.10. Oġġezzjoni għal att delegat: rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni, tat-2 ta' Ġunju 2017, li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


9.11. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (D051451-2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)341)


9.12. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: importazzjoni ta' għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini u Sirpa Pietikäinen, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-abbozz ta' Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru.../... li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/6 fir-rigward tal-ikel u l-għalf soġġetti għal kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni tal-għalf u l-ikel li joriġinaw jew li ġejjin mill-Ġappun, wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)342)


9.13. Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; tabelli tal-persunal tal-ACER u s-SESAR2 (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 li jżid ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ bil-għan li jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ madwar l-Unjoni Ewropea u li jkunu aġġornati t-tabelli tal-persunal tal-aġenzija deċentralizzata ACER u l-Impriża Konġunta SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)343)


9.14. Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (votazzjoni)

Rapport dwar l-esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK [2017/2029(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)344)


9.15. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina [2017/2027(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Javi López (A8-0268/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)345)

Interventi

Javi López (rapporteur)


9.16. Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (votazzjoni)

Rapport dwar il-korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi [2017/2028(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)346)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil u Tomáš Zdechovský

Rapport Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria u Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rapport Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez u Clara Eugenia Aguilera García

Rapport Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga u Janusz Korwin-Mikke

Rapport Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez u Tomáš Zdechovský

Rapport Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins u Norica Nicolai.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.25. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Modifika tal-aġenda

Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, il-President ippropona, minħabba t-tul ta' ħin previst għall-votazzjoni, li s-sessjoni ta' għada tibda fit-08.30 u li l-ħin tal-votazzjonijiet jibda fil-11.30.

Il-Parlament qabel ma' din il-porposta. L-aġenda ġiet għalhekk modifikata.


14. Dieselgate: tisħiħ tal-istandards tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa u d-drittijiet tal-konsumatur b'rabta ma' azzjonijiet reċenti minn Stati Membri, fosthom il-Ġermanja u l-Awstrija (dibattitu topiku) (Artikolu 153a tar-Regoli ta' Proċedura)

Dieselgate: tisħiħ tal-istandards tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa u d-drittijiet tal-konsumatur b'rabta ma' azzjonijiet reċenti minn Stati Membri, fosthom il-Ġermanja u l-Awstrija (2017/2835(RSP))

Il-President avża li la kien se jkun hemm mistoqsijiet "karta blu" u lanqas talbiet għal interventi f'dan id-dibattitu.

Intervent ta': Ska Keller biex tintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp Verts/ALE.

Interventi ta': Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper u Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Intervent ta': Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) u Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Ivan Štefanec f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter Lundgren f'isem il-Grupp EFDD, Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni u Marijana Petir.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker u Eleftherios Synadinos.

Interventi ta': Matti Maasikas u Elżbieta Bieńkowska.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Ádám Kósa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL) u Keith Taylor (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN).

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Petra Kammerevert (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Kostadinka Kuneva (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Sabine Verheyen f'isem il-Grupp PPE, Olga Sehnalová f'isem il-Grupp S&D, Anneleen Van Bossuyt f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi u Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Christos Stylianides u Morten Løkkegaard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal-Minuti ta' 14.9.2017.


17. Estensjoni tal-programm statistiku Ewropew sal-2020 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-2017, billi jestendih għall-2018-2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Daniel Buda f'isem il-Grupp PPE, Alfred Sant f'isem il-Grupp S&D, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gabriel Mato, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Nikolaos Chountis u Eleftherios Synadinos.

Interventi ta': Christos Stylianides u Roberto Gualtieri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 14.9.2017.


18. Fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar il-fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, Andrea Cozzolino f'isem il-Grupp S&D, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, u Jonás Fernández.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Gerolf Annemans, Alfred Sant u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Notis Marias.

Interventi ta': Karmenu Vella u Sirpa Pietikäinen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti ta' 14.9.2017.


19. Uragan Irma (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Uragan Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Lambert van Nistelrooij f'isem il-Grupp PPE, Louis-Joseph Manscour f'isem il-Grupp S&D, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Maurice Ponga, u Agnes Jongerius, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Thierry Cornillet.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák u Gabriel Mato.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jens Gieseke f'isem il-Grupp PPE, Ricardo Serrão Santos f'isem il-Grupp S&D, u Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Gabriel Mato, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García u Sander Loones.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Karmenu Vella u Ulrike Rodust.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal-Minuti ta' 14.9.2017.


21. Il-futur tal-programm Erasmus+ (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000062/2017) imressqa minn Petra Kammerevert, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Il-futur tal-Programm Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Silvia Costa f'isem il-Grupp S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski f'isem il-Grupp ECR, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Curzio Maltese f'isem il-Grupp GUE/NGL, Patrick O'Flynn f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi u Jiří Pospíšil.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': William (The Earl of) Dartmouth u José Inácio Faria.

Intervent ta': Tibor Navracsics.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Petra Kammerevert, f'isem il-Kumitat CULT, dwar il-futur tal-programm Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.14 tal-Minuti ta' 14.9.2017.


22. Il-modernizzazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì - Ftehim UE-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi *** - Protokoll għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni UE-Ċilì (adeżjoni tal-Kroazja) *** (dibattitu)

Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar in-negozjati rigward il-modernizzazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì [2017/2057(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Kroazja [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ippreżentat ir-rapport u r-rakkomandazzjonijiet.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Clara Eugenia Aguilera García (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz u Francisco José Millán Mon.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil u Notis Marias.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal-Minuti ta' 14.9.2017, punt 8.6 tal-Minuti ta' 14.9.2017 u punt 8.7 tal-Minuti ta' 14.9.2017.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 608.828/OJJE).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Avviż legali - Politika tal-privatezza