Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 września 2017 r. - Strasburg

4. Nordstream 2 (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Nordstream 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, i Fredrick Federley.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności