Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 september 2017 - Straatsburg

5.2. Gabon, onderdrukking van de oppositie
CRE

Ontwerpresoluties B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans en Joachim Zeller lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot en Cécile Kashetu Kyenge.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 14.9.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid