Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 września 2017 r. - Strasburg

5.2. Gabon: represje wobec opozycji
CRE

Projekty rezolucji B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans i Joachim Zeller przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot i Cécile Kashetu Kyenge.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 14.9.2017.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności