Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk

5. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 13.9.2017.)


5.1. Kambodža, zejména případ Kema Sokhy

Návrhy usnesení B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin a Marie-Christine Vergiat uvedlí návrhy usnesení B8-0506/2017, B8-0507/2017 a B8-0508/2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Notis Marias, Petras Auštrevičius, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ramon Tremosa i Balcells, a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení B8-0509/2017, B8-0510/2017 a B8-0511/2017.

Vystoupil Stanislav Polčák za skupinu PPE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová a Bogdan Brunon Wenta.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 14.9.2017.


5.2. Gabon: potlačování opozice

Návrhy usnesení B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans a Joachim Zeller uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Pavel Svoboda za skupinu PPE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot a Cécile Kashetu Kyenge.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 14.9.2017.


5.3. Laos, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada

Návrhy usnesení B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: 14. září 2017.

(pokračování rozpravy, viz bod 7 zápisu ze dne 14.9.2017)

Právní upozornění - Ochrana soukromí