Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. september 2017 - Strasbourg

5. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 13.9.2017).


5.1. Cambodja: særligt sagen vedrørende Kem Sokha

Forslag til beslutning B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene B8-0506/2017, B8-0507/2017 og B8-0508/2017.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Notis Marias, Petras Auštrevičius, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ramon Tremosa i Balcells, og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene B8-0509/2017, B8-0510/2017 og B8-0511/2017.

Indlæg af Stanislav Polčák for PPE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová og Bogdan Brunon Wenta.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 14.9.2017.


5.2. Gabon: undertrykkelse af oppositionen

Forslag til beslutning B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans og Joachim Zeller forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Pavel Svoboda for PPE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot og Cécile Kashetu Kyenge.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 14.9.2017.


5.3. Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong og Soukane Chaithad

Forslag til beslutning B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 14.9.2017.

(Fortsættelsen af forhandlingen, se punkt 7 i protokollen af 14.9.2017)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik