Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. september 2017 - Strasbourg

5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.9.2017 protokollipunkt 2.)


5.1. Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0506/2017, B8-0507/2017 ja B8-0508/2017.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Notis Marias, Petras Auštrevičius, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ramon Tremosa i Balcells, ja Tunne Kelam, kes tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0509/2017, B8-0510/2017 ja B8-0511/2017.

Sõna võttis Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová ja Bogdan Brunon Wenta.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.2.


5.2. Gabon ja opositsiooni mahasurumine

Resolutsiooni ettepanekud B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans ja Joachim Zeller tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot ja Cécile Kashetu Kyenge.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.3.


5.3. Laos ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.4.

(Arutelu jätku vt: 14.9.2017 protokolli punkt 7)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika