Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. syyskuuta 2017 - Strasbourg

5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 2).


5.1. Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0506/2017, B8-0507/2017 ja B8-0508/2017.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Notis Marias, Petras Auštrevičius, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ramon Tremosa i Balcells, ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0509/2017, B8-0510/2017 ja B8-0511/2017.

Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová ja Bogdan Brunon Wenta.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.9.2017, kohta 8.2.


5.2. Gabon: opposition tukahduttaminen

Päätöslauselmaesitykset B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans ja Joachim Zeller esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot ja Cécile Kashetu Kyenge.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.9.2017, kohta 8.3.


5.3. Laos ja erityisesti Somphone Phimmasonen, Lod Thammavongin ja Soukane Chaithadin tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.9.2017, kohta 8.4.

(Keskustelun loppu, katso istunnon pöytäkirja 14.9.2017, kohta 7)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö