Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 september 2017 - Straatsburg

5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 13.9.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Cambodja, met name de zaak Kem Sokha

Ontwerpresoluties B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin en Marie-Christine Vergiat presenteren de ontwerpresoluties B8-0506/2017, B8-0507/2017 en B8-0508/2017.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Notis Marias, Petras Auštrevičius, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ramon Tremosa i Balcells, en Tunne Kelam presenteren de ontwerpresoluties B8-0509/2017, B8-0510/2017 en B8-0511/2017.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová en Bogdan Brunon Wenta.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 14.9.2017.


5.2. Gabon, onderdrukking van de oppositie

Ontwerpresoluties B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans en Joachim Zeller lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot en Cécile Kashetu Kyenge.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 14.9.2017.


5.3. Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad

Ontwerpresoluties B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 14.9.2017.

(Vervolg van het debat zie: punt 7 van de notulen van 14.9.2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid