Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 września 2017 r. - Strasburg

5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 13.9.2017)


5.1. Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy

Projekty rezolucji B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji B8-0506/2017, B8-0507/2017 i B8-0508/2017.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Notis Marias, Petras Auštrevičius, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ramona Tremosę i Balcellsa, i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji B8-0509/2017, B8-0510/2017 i B8-0511/2017.

Głos zabrał Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová i Bogdan Brunon Wenta.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 14.9.2017.


5.2. Gabon: represje wobec opozycji

Projekty rezolucji B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans i Joachim Zeller przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot i Cécile Kashetu Kyenge.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 14.9.2017.


5.3. Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada

Projekty rezolucji B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał: Notis Marias.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 14.9.2017.

(Dalszy ciąg debaty patrz: pkt 7 protokołu z dnia 14.9.2017)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności