Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. septembra 2017 - Štrasburg

5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 13.9.2017 .)


5.1. Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu

Návrhy uznesenia B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení B8-0506/2017, B8-0507/2017 a B8-0508/2017.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Notis Marias, Petras Auštrevičius, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ramon Tremosa i Balcells, a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení B8-0509/2017, B8-0510/2017 a B8-0511/2017.

V rozprave vystúpil Stanislav Polčák v mene skupiny PPE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová a Bogdan Brunon Wenta.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 14.9.2017.


5.2. Gabon: potláčanie opozície

Návrhy uznesenia B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans a Joachim Zeller uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Pavel Svoboda v mene skupiny PPE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot a Cécile Kashetu Kyenge.

V rozprave vystúpil Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 14.9.2017.


5.3. Laos, najmä prípady Somphona Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada

Návrhy uznesenia B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 14.9.2017.

(Pokračovanie rozpravy pozri: bod 7 zápisnice zo dňa 14.9.2017)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia