Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. september 2017 - Strasbourg

5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 13.9.2017)


5.1. Kambodža, predvsem primer Kema Sokhe

predlogi resolucij B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij B8-0506/2017, B8-0507/2017 in B8-0508/2017.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Notis Marias, Petras Auštrevičius, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ramon Tremosa i Balcells, in Tunne Kelam, so predstavili predloge reolucij B8-0509/2017, B8-0510/2017 in B8-0511/2017.

Govoril je Stanislav Polčák v imenu skupine PPE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová in Bogdan Brunon Wenta.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 14.9.2017.


5.2. Gabon: zatiranje opozicije

predlogi resolucij B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans in Joachim Zeller so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Pavel Svoboda v imenu skupine PPE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot in Cécile Kashetu Kyenge.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 14.9.2017.


5.3. Laos, predvsem primeri Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada

predlogi resolucij B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 14.9.2017.

(Za nadaljevanje razprave glej točko 7 zapisnika z dne 14. 9. 2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov