Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg

5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 13.9.2017.)


5.1. Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha

Resolutionsförslag B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen B8-0506/2017, B8-0507/2017 och B8-0508/2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Notis Marias, Petras Auštrevičius, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ramon Tremosa i Balcells, och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen B8-0509/2017, B8-0510/2017 och B8-0511/2017.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová och Bogdan Brunon Wenta.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 14.9.2017.


5.2. Gabon: förtryck av oppositionen

Resolutionsförslag B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans och Joachim Zeller redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot och Cécile Kashetu Kyenge.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 14.9.2017.


5.3. Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad

Resolutionsförslag B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 14.9.2017.

(Fortsättning på debatten, se punkt 7 i protokollet av den 14.9.2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy