Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg

7. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)

(Începutul dezbaterii, a se vedea punctul 5 al PV din 14.9.2017)


7.1. Myanmar, în special situația minorității rohingya

Propuneri de rezoluții B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet și Cristian Dan Preda au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan și Nicola Caputo.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 14.9.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate