Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (omröstning)

8.2. Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (omröstning)

8.3. Gabon: förtryck av oppositionen (omröstning)

8.4. Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (omröstning)

8.5. Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (omröstning)

8.6. Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.7. Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.8. Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile (omröstning)

8.9. Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I (omröstning)

8.10. Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I (omröstning)

8.11. En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

8.12. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (omröstning)

8.13. Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (omröstning)

8.14. Framtiden för Erasmus+-programmet (omröstning)

8.15. En ny kompetensagenda för Europa (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy