Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg

9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Recomandare Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Raport Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková și Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție referitoare la viitorul Programului Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor și Monika Smolková

Raport Martina Dlabajová și Momchil Nekov - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor și Monika Smolková.

Notă juridică - Politica de confidențialitate