Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg

12. Interpelări majore (dezbatere)

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere


12.1. Abolirea UNRWA

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000061/2017) adresată de Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Abolirea UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Fernando Ruas, în numele Grupului PPE (Președintele a întrerupt vorbitorul pentru a oferi precizări cu privire la subiectul dezbaterii), Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza și Cristian Dan Preda.

A intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić (Președintele privind desfășurarea dezbaterii referitoare la această interpelare majoră).

Au intervenit: William (The Earl of) Dartmouth și Cristian Dan Preda privind afirmațiile Președintelui.

A intervenit Corina Crețu.

Dezbaterea s-a încheiat.


12.2. Incendiile din Uniunea Europeană din această vară

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000063/2017) adresată de Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel și Enrique Guerrero Salom, Comisiei: Incendiile din Uniunea Europeană din această vară (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo a dezvoltat întrebarea.

Corina Crețu (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Fernando Ruas, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, și William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins (Președintele a făcut precizări cu privire la afirmațiile lui William (The Earl of) Dartmouth).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš și Eleonora Forenza, de asemenea privind afirmațiile lui William (The Earl of) Dartmouth.

A intervenit Corina Crețu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate