Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg

13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

2) de către deputați:: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Stefano Maullu. Propunere de rezoluție referitoare la instrumentele care pot garanta recuperarea psihologică a minorilor sirieni (B8-0433/2017)

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor deschise de Comisie împotriva Ungariei, Republicii Cehe și Poloniei pe motivul politicilor lor de migrație (B8-0441/2017)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la recomandarea privind codul muncii și salariul minim (B8-0442/2017)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la inegalitățile economice și la un protecționism inteligent (B8-0443/2017)

retrimis

fond :

ECON

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea consumului de pește (B8-0452/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

PECH

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la festivalul de la Yulin (B8-0453/2017)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la sănătate și la poluarea fonică (B8-0457/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la prevenirea și depistarea practicilor comerciale neloiale (B8-0458/2017)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli Marco Zullo. Propunere de rezoluție împotriva încorporării „pactului bugetar” (Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare) în cadrul juridic al Uniunii Europene (B8-0478/2017)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea Mozzarella di bufala DOP (B8-0479/2017)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la numirea directorilor de agenție de către Comisie (B8-0480/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Paloma López Bermejo Maria Lidia Senra Rodríguez. Propunere de rezoluție referitoare la anexarea apelor teritoriale din Sahara Occidentală de către Regatul Maroc (B8-0481/2017)

retrimis

fond :

AFET

- Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la problema gravă a poluării în Marea Mediterană (B8-0482/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea și promovarea limbilor regionale și minoritare în UE (B8-0483/2017)

retrimis

fond :

CULT

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la monitorizarea aplicării dreptului UE (B8-0484/2017)

retrimis

fond :

JURI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la minorii care sunt victime ale violențelor și ale relelor tratamente în Europa (B8-0485/2017)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la demență (B8-0486/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile sanitare asociate utilizării aparatelor de bronzare artificială (B8-0487/2017)

retrimis

fond :

ENVI

Notă juridică - Politica de confidențialitate