Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg

14. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 septembrie 2017)

CONT
- Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016 (2017/2190(INI))
(aviz: INTA)

ECON
- Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (2017/2191(INI))
(aviz: AGRI, INTA, IMCO)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

ENVI

- Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu handicap (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
retrimis fond: EMPL
aviz: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 septembrie 2017)

ENVI

- Echilibrul muncă-viața personală în cazul părinților și al îngrijitorilor (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(aviz: JURI, FEMM)
(articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 septembrie 2017)

INTA

- Recomandare adresată Consiliului privind propunerea de mandat de negociere pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă (2017/2193(INI))
(aviz: AGRI)

- Recomandare adresată Consiliului privind propunerea de mandat de negociere pentru negocierile comerciale cu Australia (2017/2192(INI))
(aviz: AGRI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 septembrie 2017)

FEMM

- Recomandare adresată Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (2017/2194(INI))

Notă juridică - Politica de confidențialitate