Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции
 3.Нова европейска програма за умения (разискване)
 4.Северен поток 2 (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха
  5.2.Габон: репресии срещу опозицията
  5.3.Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад
 6.Състав на комисиите
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)
  7.1.Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия
 8.Време за гласуване
  8.1.Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (гласуване)
  8.2.Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (гласуване)
  8.3.Габон: репресии срещу опозицията (гласуване)
  8.4.Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (гласуване)
  8.5.Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (гласуване)
  8.6.Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.7.Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.8.Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили (гласуване)
  8.9.Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I (гласуване)
  8.10.Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество ***I (гласуване)
  8.11.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (гласуване)
  8.12.Решение за започване на междуинституционални преговори: Създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (гласуване)
  8.13.Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (гласуване)
  8.14.Бъдещето на програмата Еразъм + (гласуване)
  8.15.Нова европейска програма за умения (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  12.1.Прекратяване на дейността на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)
  12.2.Пожари в Европейския съюз през лятото на тази година
 13.Внесени документи
 14.Решения относно някои документи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (212 kb) Присъствен списък (60 kb) Резултати от различните гласувания (242 kb) Поименни гласувания (2748 kb) 
 
Протокол (85 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от различните гласувания (58 kb) Поименни гласувания (142 kb) 
 
Протокол (306 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от различните гласувания (924 kb) Поименни гласувания (2742 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност