Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές
 3.Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)
 4.«NordStream 2» (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha
  5.2.Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης
  5.3.Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad
 6.Σύνθεση των επιτροπών
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  7.1.Μιανμάρ και ιδίως η κατάσταση των Rohingya
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I (ψηφοφορία)
  8.2.Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του κ. Kem Sokha (ψηφοφορία)
  8.3.Γκαμπόν: Καταστολή της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)
  8.4.Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad (ψηφοφορία)
  8.5.Μιανμάρ και ιδίως η κατάσταση των Rohingya (ψηφοφορία)
  8.6.Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (ψηφοφορία)
  8.9.Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 ***I (ψηφοφορία)
  8.10.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)
  8.11.Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I (ψηφοφορία)
  8.12.Aπόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (ψηφοφορία)
  8.13.Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.14.Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (ψηφοφορία)
  8.15.Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
  12.1.Κατάργηση του UNRWA
  12.2.Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (214 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (242 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2748 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (58 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (149 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (301 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (924 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2665 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου