Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.En ny kompetensagenda för Europa (debatt)
 4.Nordstream 2 (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha
  5.2.Gabon: förtryck av oppositionen
  5.3.Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad
 6.Utskottens sammansättning
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  7.1.Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya
 8.Omröstning
  8.1.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (omröstning)
  8.2.Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (omröstning)
  8.3.Gabon: förtryck av oppositionen (omröstning)
  8.4.Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (omröstning)
  8.5.Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (omröstning)
  8.6.Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.8.Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile (omröstning)
  8.9.Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I (omröstning)
  8.10.Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I (omröstning)
  8.11.En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  8.12.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (omröstning)
  8.13.Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (omröstning)
  8.14.Framtiden för Erasmus+-programmet (omröstning)
  8.15.En ny kompetensagenda för Europa (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Större interpellationer (debatt)
  12.1.Avskaffande av UNRWA
  12.2.Bränder i EU denna sommar
 13.Inkomna dokument
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (193 kb)  Närvarolista (60 kb)
 
Protokoll (80 kb)  Närvarolista (11 kb)  Omröstningsresultat (53 kb)  Omröstningar med namnupprop (140 kb)
 
Protokoll (272 kb)  Närvarolista (63 kb)  Omröstningsresultat (949 kb)  Omröstningar med namnupprop (2648 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy