Показалец 
Протокол
PDF 306kWORD 85k
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Петиции
 3.Нова европейска програма за умения (разискване)
 4.Северен поток 2 (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха
  5.2.Габон: репресии срещу опозицията
  5.3.Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад
 6.Състав на комисиите
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)
  7.1.Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия
 8.Време за гласуване
  8.1.Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (гласуване)
  8.2.Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (гласуване)
  8.3.Габон: репресии срещу опозицията (гласуване)
  8.4.Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (гласуване)
  8.5.Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (гласуване)
  8.6.Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.7.Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.8.Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили (гласуване)
  8.9.Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I (гласуване)
  8.10.Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество ***I (гласуване)
  8.11.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (гласуване)
  8.12.Решение за започване на междуинституционални преговори: Създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (гласуване)
  8.13.Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (гласуване)
  8.14.Бъдещето на програмата Еразъм + (гласуване)
  8.15.Нова европейска програма за умения (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  12.1.Прекратяване на дейността на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)
  12.2.Пожари в Европейския съюз през лятото на тази година
 13.Внесени документи
 14.Решения относно някои документи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

8 септември 2017 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 1569/2016); (*) (№ 0601/2017); Alan Ainsworth (№ 0602/2017); Paul Tamblin (№ 0603/2017); (*) (№ 0604/2017); (*) (№ 0605/2017); Francisca Rodríguez (№ 0606/2017); Johannes Schidlowski (№ 0607/2017); (*) (№ 0608/2017); (*) (№ 0609/2017); (*) (№ 0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (№ 0611/2017); Gredo Förster (№ 0612/2017); Preda Daniela (№ 0613/2017); Marco Santini (№ 0614/2017); (*) (№ 0615/2017); Frederik Ereu (№ 0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (№ 0617/2017); Luis Molina (№ 0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (№ 0619/2017); Jürgen F Keller (№ 0620/2017); Valentina Rossi (№ 0621/2017); Fynn Brackmann (№ 0622/2017); (*) (№ 0623/2017); Mario Assirelli (№ 0624/2017); (*) (№ 0625/2017); Josef Kipperer (№ 0626/2017); João Almeida (№ 0627/2017); Patricia Lefranc (№ 0628/2017); (*) (№ 0629/2017); (*) (№ 0630/2017); (*) (№ 0631/2017); (*) (№ 0632/2017); (*) (№ 0633/2017); (*) (№ 0634/2017); (*) (№ 0635/2017); (*) (№ 0636/2017); Marius Coman (№ 0637/2017); Flannán Ó Coileáin (№ 0638/2017); (*) (№ 0639/2017); Carlo Pari (103 signatures) (№ 0640/2017); (*) (№ 0641/2017); (*) (№ 0642/2017); (*) (№ 0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (№ 0644/2017); Marc Smets (№ 0645/2017); Dario Mangili (№ 0646/2017); (*) (№ 0647/2017); (*) (№ 0648/2017); (*) (№ 0649/2017); (*) (№ 0650/2017); Fotios Batzios (№ 0651/2017); (*) (№ 0652/2017); (*) (№ 0653/2017); (*) (№ 0654/2017); (*) (№ 0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (№ 0656/2017); Arianna Paciucci (№ 0657/2017); (*) (№ 0658/2017); Edi Morini (№ 0659/2017); Athanasios Geromoschos (№ 0660/2017); Francesco Cerchio (№ 0661/2017); (*) (№ 0662/2017); (*) (№ 0663/2017); (*) (№ 0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (№ 0665/2017); (*) (№ 0666/2017); (*) (№ 0667/2017); (*) (№ 0668/2017); Jochen Hörner (№ 0669/2017); Maureen McGuire (№ 0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (№ 0671/2017); Jakub Muszynski (№ 0672/2017); (*) (№ 0673/2017); Mario Zaccone (№ 0674/2017); (*) (№ 0675/2017); Oleksiy Chuyev (№ 0676/2017); Cornelis Wilt Epema (№ 0677/2017); (*) (№ 0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (№ 0679/2017); (*) (№ 0680/2017); (*) (№ 0681/2017); (*) (№ 0682/2017); Luca Quagliano (№ 0683/2017); José Domingo Varón Serrano (№ 0684/2017); Simon Baraldi (№ 0685/2017); Simon Baraldi (№ 0686/2017); (*) (№ 0687/2017); Nadia Yahyajedidi (№ 0688/2017); (*) (№ 0689/2017); (*) (№ 0690/2017); (*) (№ 0691/2017); (*) (№ 0692/2017); (*) (№ 0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (№ 0694/2017); (*) (№ 0695/2017); Cristian Dima (№ 0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (№ 0697/2017); Orhan Tahir (№ 0698/2017); (*) (№ 0699/2017); (*) (№ 0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 signatures) (№ 0701/2017); (*) (№ 0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (№ 0703/2017); Umberto Pagano (89 signatures) (№ 0704/2017); (*) (№ 0705/2017); (*) (№ 0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (№ 0707/2017); (*) (№ 0708/2017); Martin Micallef (№ 0709/2017); (*) (№ 0710/2017); (*) (№ 0711/2017); (*) (№ 0712/2017); David Sakho (№ 0713/2017); (*) (№ 0714/2017); Martin Micallef (№ 0715/2017); (*) (№ 0716/2017); Flavio Miccono (№ 0717/2017); José María Castilla Baró (№ 0718/2017); Santi Delia (№ 0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (№ 0720/2017); (*) (№ 0721/2017); (*) (№ 0722/2017); (*) (№ 0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (№ 0724/2017); Geoffrey Arnold (№ 0725/2017); (*) (№ 0726/2017); (*) (№ 0727/2017); (*) (№ 0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (№ 0729/2017); Adonis Böving (№ 0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (№ 0731/2017); Daniel Osca Hernández (№ 0732/2017); (*) (№ 0733/2017); (*) (№ 0734/2017); (*) (№ 0735/2017); José Ramón Gil Benito (№ 0736/2017); (*) (№ 0737/2017); (*) (№ 0738/2017); (*) (№ 0739/2017); (*) (№ 0740/2017); (*) (№ 0741/2017); (*) (№ 0742/2017).

Председателят съобщи, че на 8 септември 2017 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


3. Нова европейска програма за умения (разискване)

Доклад относно нова европейска програма за умения [2017/2002(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси - Комисия по култура и образование. Докладчици: Martina Dlabajová и Момчил Неков (A8-0276/2017)

Martina Dlabajová и Момчил Неков представиха доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Maria Grapini (докладчик по становището на комисията IMCO), Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Silvia Costa, Emilian Pavel, от името на групата S&D, и Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Илхан Кючюк, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios и Julie Ward.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová и Момчил Неков.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.15 от протокола от 14.9.2017 г г.


4. Северен поток 2 (разискване)

Изявление на Комисията: Северен поток 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Morten Helveg Petersen, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Michał Marusik, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, и Fredrick Federley.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam и Tibor Szanyi.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.


5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 13.9.2017 г.)


5.1. Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха

Предложения за резолюция B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin и Marie-Christine Vergiat представиха предложения за резолюция B8-0506/2017, B8-0507/2017 и B8-0508/2017.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Notis Marias, Petras Auštrevičius, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ramon Tremosa i Balcells, и Tunne Kelam представиха предложения за резолюция B8-0509/2017, B8-0510/2017 и B8-0511/2017.

Изказа се Stanislav Polčák, от името на групата PPE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová и Bogdan Brunon Wenta.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 14.9.2017 г г.


5.2. Габон: репресии срещу опозицията

Предложения за резолюция B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans и Joachim Zeller представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Pavel Svoboda, от името на групата PPE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 14.9.2017 г г.


5.3. Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад

Предложения за резолюция B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 14.9.2017 г г.

Продължение на разискването: вж. т. 7 от PV от 14.9.2017 г.


6. Състав на комисиите

Председателят получи от групите PPE и ECR искания за следните назначения:

комисия IMCO: Pascal Arimont

комисия IMCO: Nosheena Mobarik на мястото на John Flack


7. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)

(За началото на разискването вж. точка 5 от протокола от 14.9.2017 г)


7.1. Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия

Предложения за резолюция B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet и Cristian Dan Preda представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan и Nicola Caputo.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 14.9.2017 г г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)0347)

Изказа се Morten Løkkegaard, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.

Изказвания

Richard Corbett, по време на гласуването, относно провеждането на гласуването.


8.2. Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 и B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0506/2017

(за замяна на B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 и B8-0511/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Андрей Ковачев, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и David Martin, от името на групата S&D;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Филиз Хюсменова и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Laura Ferrara, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0348)

(Предложението за резолюция B8-0508/2017 отпада.)


8.3. Габон: репресии срещу опозицията (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 и B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0512/2017

(за замяна на B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 и B8-0526/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Андрей Ковачев, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Jo Leinen, от името на групата S&D;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski и Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Филиз Хюсменова и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas и Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0349)


8.4. Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 и B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0513/2017

(за замяна на B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 и B8-0523/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Андрей Ковачев, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Филиз Хюсменова и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0350)

(Предложението за резолюция B8-0518/2017 отпада.)


8.5. Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 и B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0525/2017

(за замяна на B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 и B8-0531/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Андрей Ковачев, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin и Mairead McGuinness, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Филиз Хюсменова и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez и Xabier Benito Ziluaga; от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0351)


8.6. Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0352)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.7. Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0353)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.8. Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка с модернизирането на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили [2017/2057(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0354)


8.9. Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 – 2020 г. [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0355)


8.10. Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0356)


8.11. Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)0357)

Изказа се Ulrike Rodust, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


8.12. Решение за започване на междуинституционални преговори: Създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, Arnaud Danjean (докладчик), Heidi Hautala, Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност), и Matt Carthy.


8.13. Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (гласуване)

Доклад относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС [2015/2041(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0358)


8.14. Бъдещето на програмата Еразъм + (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0359)


8.15. Нова европейска програма за умения (гласуване)

Доклад относно нова европейска програма за умения [2017/2002(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси - Комисия по култура и образование. Докладчици: Martina Dlabajová и Момчил Неков (A8-0276/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0360)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Препоръка Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Доклад Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková и Ангел Джамбазки

Предложение за резолюция относно бъдещето на програмата „Еразъм+“ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ангел Джамбазки, Csaba Sógor и Monika Smolková

Доклад Martina Dlabajová и Момчил Неков - A8-0276/2017
Ангел Джамбазки, Момчил Неков, Csaba Sógor и Monika Smolková.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.05 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания


12.1. Прекратяване на дейността на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000061/2017) от Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, към Комисията: Прекратяване на дейността на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Fernando Ruas, от името на групата PPE (председателят прекъсна оратора, за да уточни темата на разискването), Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza и Cristian Dan Preda.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivan Jakovčić (председателят относно провеждането на разискването по това запитване).

Изказаха се: William (The Earl of) Dartmouth и Cristian Dan Preda относно изказването на председателя.

Изказа се: Corina Crețu

Разискването приключи.


12.2. Пожари в Европейския съюз през лятото на тази година

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000063/2017) от Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Момчил Неков, Salvatore Domenico Pogliese, Петър Курумбашев, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel и Enrique Guerrero Salom, към Комисията: Пожари в Европейския съюз през лятото на тази година (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo разви въпроса.

Corina Crețu (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Željana Zovko, от името на групата PPE, Fernando Ruas, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който също отговори на въпрос по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) от Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes, от имато на групата GUE/NGL, и William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, който също така отговори на въпрос по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) от Andrejs Mamikins (председателят направи уточнения относно изказването на William (The Earl of) Dartmouth).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marc Tarabella, Ангел Джамбазки, Jozo Radoš и Eleonora Forenza, също относно изказванията на William (The Earl of) Dartmouth.

Изказа се Corina Crețu.

Разискването приключи.


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламент (ЕС) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

2) от членове на Парламента: предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Stefano Maullu. Предложение за резолюция относно средствата за гарантиране на психологическото възстановяване на сирийските деца (B8-0433/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Предложение за резолюция относно производството за установяване на нарушение, образувано от Комисията срещу Унгария, Чешка република и Полша във връзка с техните миграционни политики (B8-0441/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel. Предложение за резолюция относно препоръката относно Кодекса на труда и минималната работна заплата (B8-0442/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно икономическите неравенства и интелигентния протекционизъм (B8-0443/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно насърчаването на консумацията на риба (B8-0452/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

PECH

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно фестивала в Юлин (B8-0453/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно здравето и шумовото замърсяване (B8-0457/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно предотвратяването и разкриването на евентуални нелоялни търговски практики (B8-0458/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli Marco Zullo. Предложение за резолюция срещу включването на „Фискалния пакт“ (Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз) в правната рамка на Европейския съюз (B8-0478/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно защитата на сиренето „Mozzarella di Bufala“ (защитено наименование за произход (ЗНП)) (B8-0479/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно назначаването от страна на Комисията на директори на агенции (B8-0480/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Paloma López Bermejo и Maria Lidia Senra Rodríguez. Предложение за резолюция относно анексирането на териториалните води на Западна Сахара от Кралство Мароко (B8-0481/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно проблема със замърсяването в Средиземно море (B8-0482/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно защитата и насърчаването на регионалните и малцинствените езици в ЕС (B8-0483/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС (B8-0484/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно децата – жертви на насилие и малтретиране в Европа (B8-0485/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно деменцията (B8-0486/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете за здравето, свързани с използването на солариуми (B8-0487/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


14. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 септември 2017 г.)

комисия CONT
- Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г. (2017/2190(INI))
(подпомагаща: INTA)

комисия ECON
- Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2017/2191(INI)) (подпомагащи: AGRI, INTA, IMCO)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия ENVI

- Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагащи: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 септември 2017 г.)

комисия ENVI

- Равновесие между професионалния и личния живот за родителите и лицата, полагащи грижи (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(подпомагащи: JURI, FEMM
член 54 от Правилника за дейността))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 септември 2017 г.)

комисия INTA

- Препоръка до Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия (2017/2193(INI))
(подпомагаща: AGRI)

- Препоръка до Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия (2017/2192(INI))
(подпомагаща: AGRI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Прадилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 септември 2017 г.)

комисия FEMM

- Препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (2017/2194(INI))


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 2 до 5 октомври 2017 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 15.55 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Правна информация - Политика за поверителност