Indeks 
Protokol
PDF 276kWORD 81k
Torsdag den 14. september 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Andragender
 3.En ny dagsorden for færdigheder for Europa (forhandling)
 4.NordStream 2 (forhandling)
 5.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
5.1.Cambodja: særligt sagen vedrørende Kem Sokha
  
5.2.Gabon: undertrykkelse af oppositionen
  
5.3.Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong og Soukane Chaithad
 6.Udvalgenes sammensætning
 7.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)
  
7.1.Myanmar, herunder rohingyaernes situation
 8.Afstemningstid
  
8.1.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (afstemning)
  
8.2.Cambodja: særligt sagen vedrørende Kem Sokha (afstemning)
  
8.3.Gabon: undertrykkelse af oppositionen (afstemning)
  
8.4.Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong og Soukane Chaithad (afstemning)
  
8.5.Myanmar, herunder rohingyaernes situation (afstemning)
  
8.6.Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.7.Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.8.Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile (afstemning)
  
8.9.Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020 ***I (afstemning)
  
8.10.Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde ***I (afstemning)
  
8.11.Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)
  
8.12.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (afstemning)
  
8.13.Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (afstemning)
  
8.14.Fremtidigt Erasmus+-program (afstemning)
  
8.15.En ny dagsorden for færdigheder for Europa (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Større forespørgsler (forhandling)
  
12.1.Nedlæggelse af UNRWA
  
12.2.Brande i EU denne sommer
 13.Modtagne dokumenter
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 8. september 2017

(*) Navn fortroligt

(*) (nr.1569/2016); (*) (nr.0601/2017); Alan Ainsworth (nr.0602/2017); Paul Tamblin (nr.0603/2017); (*) (nr.0604/2017); (*) (nr.0605/2017); Francisca Rodríguez (nr.0606/2017); Johannes Schidlowski (nr.0607/2017); (*) (nr.0608/2017); (*) (nr.0609/2017); (*) (nr.0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (nr.0611/2017); Gredo Förster (nr.0612/2017); Preda Daniela (nr.0613/2017); Marco Santini (nr.0614/2017); (*) (nr.0615/2017); Frederik Ereu (nr.0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr.0617/2017); Luis Molina (nr.0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (nr.0619/2017); Jürgen F Keller (nr.0620/2017); Valentina Rossi (nr.0621/2017); Fynn Brackmann (nr.0622/2017); (*) (nr.0623/2017); Mario Assirelli (nr.0624/2017); (*) (nr.0625/2017); Josef Kipperer (nr.0626/2017); João Almeida (nr.0627/2017); Patricia Lefranc (nr.0628/2017); (*) (nr.0629/2017); (*) (nr.0630/2017); (*) (nr.0631/2017); (*) (nr.0632/2017); (*) (nr.0633/2017); (*) (nr.0634/2017); (*) (nr.0635/2017); (*) (nr.0636/2017); Marius Coman (nr.0637/2017); Flannán Ó Coileáin (nr.0638/2017); (*) (nr.0639/2017); Carlo Pari (103 signatures) (nr.0640/2017); (*) (nr.0641/2017); (*) (nr.0642/2017); (*) (nr.0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (nr.0644/2017); Marc Smets (nr.0645/2017); Dario Mangili (nr.0646/2017); (*) (nr.0647/2017); (*) (nr.0648/2017); (*) (nr.0649/2017); (*) (nr.0650/2017); Fotios Batzios (nr.0651/2017); (*) (nr.0652/2017); (*) (nr.0653/2017); (*) (nr.0654/2017); (*) (nr.0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr.0656/2017); Arianna Paciucci (nr.0657/2017); (*) (nr.0658/2017); Edi Morini (nr.0659/2017); Athanasios Geromoschos (nr.0660/2017); Francesco Cerchio (nr.0661/2017); (*) (nr.0662/2017); (*) (nr.0663/2017); (*) (nr.0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (nr.0665/2017); (*) (nr.0666/2017); (*) (nr.0667/2017); (*) (nr.0668/2017); Jochen Hörner (nr.0669/2017); Maureen McGuire (nr.0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr.0671/2017); Jakub Muszynski (nr.0672/2017); (*) (nr.0673/2017); Mario Zaccone (nr.0674/2017); (*) (nr.0675/2017); Oleksiy Chuyev (nr.0676/2017); Cornelis Wilt Epema (nr.0677/2017); (*) (nr.0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (nr.0679/2017); (*) (nr.0680/2017); (*) (nr.0681/2017); (*) (nr.0682/2017); Luca Quagliano (nr.0683/2017); José Domingo Varón Serrano (nr.0684/2017); Simon Baraldi (nr.0685/2017); Simon Baraldi (nr.0686/2017); (*) (nr.0687/2017); Nadia Yahyajedidi (nr.0688/2017); (*) (nr.0689/2017); (*) (nr.0690/2017); (*) (nr.0691/2017); (*) (nr.0692/2017); (*) (nr.0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr.0694/2017); (*) (nr.0695/2017); Cristian Dima (nr.0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr.0697/2017); Orhan Tahir (nr.0698/2017); (*) (nr.0699/2017); (*) (nr.0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 signatures) (nr.0701/2017); (*) (nr.0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (nr.0703/2017); Umberto Pagano (89 signatures) (nr.0704/2017); (*) (nr.0705/2017); (*) (nr.0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (nr.0707/2017); (*) (nr.0708/2017); Martin Micallef (nr.0709/2017); (*) (nr.0710/2017); (*) (nr.0711/2017); (*) (nr.0712/2017); David Sakho (nr.0713/2017); (*) (nr.0714/2017); Martin Micallef (nr.0715/2017); (*) (nr.0716/2017); Flavio Miccono (nr.0717/2017); José María Castilla Baró (nr.0718/2017); Santi Delia (nr.0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (nr.0720/2017); (*) (nr.0721/2017); (*) (nr.0722/2017); (*) (nr.0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (nr.0724/2017); Geoffrey Arnold (nr.0725/2017); (*) (nr.0726/2017); (*) (nr.0727/2017); (*) (nr.0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (nr.0729/2017); Adonis Böving (nr.0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (nr.0731/2017); Daniel Osca Hernández (nr.0732/2017); (*) (nr.0733/2017); (*) (nr.0734/2017); (*) (nr.0735/2017); José Ramón Gil Benito (nr.0736/2017); (*) (nr.0737/2017); (*) (nr.0738/2017); (*) (nr.0739/2017); (*) (nr.0740/2017); (*) (nr.0741/2017); (*) (nr.0742/2017).

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 8. september 2017 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


3. En ny dagsorden for færdigheder for Europa (forhandling)

Betænkning om en ny dagsorden for færdigheder for Europa [2017/2002(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Martina Dlabajová og Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Martina Dlabajová og Momchil Nekov forelagde betænkningen

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Maria Grapini (ordfører for udtalelse fra IMCO), Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Silvia Costa, Emilian Pavel for S&D-Gruppen, og Eleftherios Synadinos, løsgænger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios og Julie Ward.

Talere: Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová og Momchil Nekov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.15 i protokollen af 14.9.2017.


4. NordStream 2 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: NordStream 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Michał Marusik for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, og Fredrick Federley.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam og Tibor Szanyi.

Indlæg af Miguel Arias Cañete.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 13.9.2017).


5.1. Cambodja: særligt sagen vedrørende Kem Sokha

Forslag til beslutning B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene B8-0506/2017, B8-0507/2017 og B8-0508/2017.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Notis Marias, Petras Auštrevičius, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ramon Tremosa i Balcells, og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene B8-0509/2017, B8-0510/2017 og B8-0511/2017.

Indlæg af Stanislav Polčák for PPE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová og Bogdan Brunon Wenta.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 14.9.2017.


5.2. Gabon: undertrykkelse af oppositionen

Forslag til beslutning B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans og Joachim Zeller forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Pavel Svoboda for PPE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot og Cécile Kashetu Kyenge.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 14.9.2017.


5.3. Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong og Soukane Chaithad

Forslag til beslutning B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 14.9.2017.

(Fortsættelsen af forhandlingen, se punkt 7 i protokollen af 14.9.2017)


6. Udvalgenes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen og ECR-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

IMCO: Pascal Arimont

IMCO: Nosheena Mobarik i stedet for John Flack


7. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)

(Begyndelsen af forhandlingen, se punkt 5 i protokollen af 14.9.2017)


7.1. Myanmar, herunder rohingyaernes situation

Forslag til beslutning B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet og Cristian Dan Preda forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, og Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan og Nicola Caputo.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 14.9.2017.


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)0347)

Indlæg af Morten Løkkegaard, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.

Indlæg

Richard Corbett, under afstemningen, om afviklingen af afstemningen.


8.2. Cambodja: særligt sagen vedrørende Kem Sokha (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 og B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0506/2017

(erstatter B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 og B8-0511/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og David Martin, for S&D-Gruppen;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa og Angel Dzhambazki, for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon og Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Laura Ferrara, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0348)

(Forslag til beslutning B8-0508/2017 bortfaldt).


8.3. Gabon: undertrykkelse af oppositionen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 og B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0512/2017

(erstatter B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 og B8-0526/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Jo Leinen, for S&D-Gruppen;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski og Charles Tannock, for ECR-Gruppen;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas og Xabier Benito Ziluaga, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0349)


8.4. Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong og Soukane Chaithad (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 og B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0513/2017

(erstatter B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 og B8-0523/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias og Angel Dzhambazki, for ECR-Gruppen;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec og Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0350)

(Forslag til beslutning B8-0518/2017 bortfaldt).


8.5. Myanmar, herunder rohingyaernes situation (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 og B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0525/2017

(erstatter B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 og B8-0531/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin og Mairead McGuinness, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Neena Gill, for S&D-Gruppen;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez og Xabier Benito Ziluaga; for GUE/NGL-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer og Michèle Rivasi, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0351)


8.6. Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0352)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.7. Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0353)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.8. Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile [2017/2057(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0354)


8.9. Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-17 med henblik på en forlængelse heraf for perioden 2018-2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0355)


8.10. Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0356)


8.11. Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)0357)

Indlæg af Ulrike Rodust, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.12. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, Arnaud Danjean (ordfører), Heidi Hautala, Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik), og Matt Carthy.


8.13. Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (afstemning)

Betænkning om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne [2015/2041(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0358)


8.14. Fremtidigt Erasmus+-program (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0359)


8.15. En ny dagsorden for færdigheder for Europa (afstemning)

Betænkning om en ny dagsorden for færdigheder for Europa [2017/2002(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Martina Dlabajová og Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0360)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Henstilling: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Betænkning: Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková og Angel Dzhambazki

Forslag til beslutning om fremtiden for programmet Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor og Monika Smolková

Betænkning: Martina Dlabajová og Momchil Nekov - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor og Monika Smolková.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Større forespørgsler (forhandling)

Større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling


12.1. Nedlæggelse af UNRWA

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000061/2017) af Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Nedlæggelse af UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Fernando Ruas for PPE-Gruppen (formanden afbrød taleren for at præcisere emnet for forhandlingen), Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza og Cristian Dan Preda.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić (formanden om afviklingen af forhandlingen om denne større forespørgsel)

Talere: William (The Earl of) Dartmouth og Cristian Dan Preda om formandens bemærkninger.

Indlæg af Corina Crețu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12.2. Brande i EU denne sommer

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000063/2017) af Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel og Enrique Guerrero Salom, til Kommissionen: Brande i EU denne sommer (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo begrundede spørgsmålet.

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Željana Zovko for PPE-Gruppen, Fernando Ruas, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, og William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins (formanden gav nærmere oplysninger om William (The Earl of) Dartmouths bemærkninger).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš og Eleonora Forenza, også om William (The Earl of) Dartmouths bemærkninger.

Indlæg af Corina Crețu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Stefano Maullu. Forslag til beslutning om instrumenterne til at garantere psykologisk rehabilitering af syriske mindreårige (B8-0433/2017)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om de overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen har indledt mod Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Polen i forbindelse med deres migrationspolitik (B8-0441/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel. Forslag til beslutning om henstilling om arbejdsret og mindsteløn (B8-0442/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om økonomiske uligheder og intelligent protektionisme (B8-0443/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om fremme af forbruget af fisk (B8-0452/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

PECH

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om festivalen i Yulin (B8-0453/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om sundhed og støjforurening (B8-0457/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om forebyggelse og afdækning af eventuel urimelig handelspraksis (B8-0458/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli og Marco Zullo. Forslag til beslutning mod inkorporeringen af finanspagten (traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union) i Den Europæiske Unions retlige rammer (B8-0478/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af Mozzarella di Bufala (beskyttet oprindelsesbetegnelse) (B8-0479/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om Kommissionens udnævnelse af direktører for agenturer (B8-0480/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Paloma López Bermejo og Maria Lidia Senra Rodríguez. Forslag til beslutning om indlemmelse af Vestsaharas territorialfarvande for Kongeriget Marokko (B8-0481/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om problemet med forurening af Middelhavet (B8-0482/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om beskyttelse og fremme af regionale sprog og mindretalssprog i EU (B8-0483/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (B8-0484/2017)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om børn, der er ofre for overgreb og vold i Europa (B8-0485/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om demens (B8-0486/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om sundhedsrisiciene ved anvendelse af apparater til kunstig solbruning (B8-0487/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. september 2017)

CONT
- Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016 (2017/2190(INI))
(rådg.udv.: INTA)

ECON
- Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (2017/2191(INI))
(rådg.udv.: AGRI, INTA, IMCO)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

ENVI

- Gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. september 2017)

ENVI
-
Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(rådg.udv.: JURI, FEMM (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 108)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. september 2017)

INTA

- Henstilling til Rådet om det foreslåede forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand (2017/2193(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

- Henstilling til Rådet om det foreslåede forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med Australien (2017/2192(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 113)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. september 2017)

FEMM

- Henstilling til Rådet om EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (2017/2194(INI))


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 2.- 5. oktober 2017.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik