Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 269kWORD 81k
Neljapäev, 14. september 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Petitsioonid
 3.Euroopa uus oskuste tegevuskava (arutelu)
 4.NordStream 2 (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  5.1.Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum
  5.2.Gabon ja opositsiooni mahasurumine
  5.3.Laos ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumid
 6.Parlamendikomisjonide koosseis
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)
  7.1.Myanmar ja eelkõige rohingjade olukord
 8.Hääletused
  8.1.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (hääletus)
  8.2.Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum (hääletus)
  8.3.Gabon ja opositsiooni mahasurumine (hääletus)
  8.4.Laos ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumid (hääletus)
  8.5.Myanmar ja eelkõige rohingjade olukord (hääletus)
  8.6.ELi ja Tšiili vaheline mahetoodetega kauplemise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.7.ELi ja Tšiili vahelise assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.8.ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamine (hääletus)
  8.9.Euroopa statistikaprogrammi pikendamine aastani 2020 ***I (hääletus)
  8.10.Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (hääletus)
  8.11.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  8.12.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi loomine (hääletus)
  8.13.ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (hääletus)
  8.14.Programmi „Eramus+“ tulevik (hääletus)
  8.15.Euroopa uus oskuste tegevuskava (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
  12.1.UNRWA kaotamine
  12.2.Tulekahjud Euroopa Liidus tänavu suvel
 13.Esitatud dokumendid
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

8. september 2017

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1569/2016); (*) (nr 0601/2017); Alan Ainsworth (nr 0602/2017); Paul Tamblin (nr 0603/2017); (*) (nr 0604/2017); (*) (nr 0605/2017); Francisca Rodríguez (nr 0606/2017); Johannes Schidlowski (nr 0607/2017); (*) (nr 0608/2017); (*) (nr 0609/2017); (*) (nr 0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (nr 0611/2017); Gredo Förster (nr 0612/2017); Preda Daniela (nr 0613/2017); Marco Santini (nr 0614/2017); (*) (nr 0615/2017); Frederik Ereu (nr 0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0617/2017); Luis Molina (nr 0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (nr 0619/2017); Jürgen F Keller (nr 0620/2017); Valentina Rossi (nr 0621/2017); Fynn Brackmann (nr 0622/2017); (*) (nr 0623/2017); Mario Assirelli (nr 0624/2017); (*) (nr 0625/2017); Josef Kipperer (nr 0626/2017); João Almeida (nr 0627/2017); Patricia Lefranc (nr 0628/2017); (*) (nr 0629/2017); (*) (nr 0630/2017); (*) (nr 0631/2017); (*) (nr 0632/2017); (*) (nr 0633/2017); (*) (nr 0634/2017); (*) (nr 0635/2017); (*) (nr 0636/2017); Marius Coman (nr 0637/2017); Flannán Ó Coileáin (nr 0638/2017); (*) (nr 0639/2017); Carlo Pari (103 allkirja) (nr 0640/2017); (*) (nr 0641/2017); (*) (nr 0642/2017); (*) (nr 0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (nr 0644/2017); Marc Smets (nr 0645/2017); Dario Mangili (nr 0646/2017); (*) (nr 0647/2017); (*) (nr 0648/2017); (*) (nr 0649/2017); (*) (nr 0650/2017); Fotios Batzios (nr 0651/2017); (*) (nr 0652/2017); (*) (nr 0653/2017); (*) (nr 0654/2017); (*) (nr 0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0656/2017); Arianna Paciucci (nr 0657/2017); (*) (nr 0658/2017); Edi Morini (nr 0659/2017); Athanasios Geromoschos (nr 0660/2017); Francesco Cerchio (nr 0661/2017); (*) (nr 0662/2017); (*) (nr 0663/2017); (*) (nr 0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (nr 0665/2017); (*) (nr 0666/2017); (*) (nr 0667/2017); (*) (nr 0668/2017); Jochen Hörner (nr 0669/2017); Maureen McGuire (nr 0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0671/2017); Jakub Muszynski (nr 0672/2017); (*) (nr 0673/2017); Mario Zaccone (nr 0674/2017); (*) (nr 0675/2017); Oleksiy Chuyev (nr 0676/2017); Cornelis Wilt Epema (nr 0677/2017); (*) (nr 0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (nr 0679/2017); (*) (nr 0680/2017); (*) (nr 0681/2017); (*) (nr 0682/2017); Luca Quagliano (nr 0683/2017); José Domingo Varón Serrano (nr 0684/2017); Simon Baraldi (nr 0685/2017); Simon Baraldi (nr 0686/2017); (*) (nr 0687/2017); Nadia Yahyajedidi (nr 0688/2017); (*) (nr 0689/2017); (*) (nr 0690/2017); (*) (nr 0691/2017); (*) (nr 0692/2017); (*) (nr 0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0694/2017); (*) (nr 0695/2017); Cristian Dima (nr 0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0697/2017); Orhan Tahir (nr 0698/2017); (*) (nr 0699/2017); (*) (nr 0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 allkirja) (nr 0701/2017); (*) (nr 0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (nr 0703/2017); Umberto Pagano (89 allkirja) (nr 0704/2017); (*) (nr 0705/2017); (*) (nr 0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (nr 0707/2017); (*) (nr 0708/2017); Martin Micallef (nr 0709/2017); (*) (nr 0710/2017); (*) (nr 0711/2017); (*) (nr 0712/2017); David Sakho (nr 0713/2017); (*) (nr 0714/2017); Martin Micallef (nr 0715/2017); (*) (nr 0716/2017); Flavio Miccono (nr 0717/2017); José María Castilla Baró (nr 0718/2017); Santi Delia (nr 0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (nr 0720/2017); (*) (nr 0721/2017); (*) (nr 0722/2017); (*) (nr 0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (nr 0724/2017); Geoffrey Arnold (nr 0725/2017); (*) (nr 0726/2017); (*) (nr 0727/2017); (*) (nr 0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (nr 0729/2017); Adonis Böving (nr 0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (nr 0731/2017); Daniel Osca Hernández (nr 0732/2017); (*) (nr 0733/2017); (*) (nr 0734/2017); (*) (nr 0735/2017); José Ramón Gil Benito (nr 0736/2017); (*) (nr 0737/2017); (*) (nr 0738/2017); (*) (nr 0739/2017); (*) (nr 0740/2017); (*) (nr 0741/2017); (*) (nr 0742/2017).

President edastas kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 15 8. septembril 2017 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


3. Euroopa uus oskuste tegevuskava (arutelu)

Raport Euroopa uue oskuste tegevuskava kohta [2017/2002(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Martina Dlabajová ja Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Martina Dlabajová ja Momchil Nekov tutvustasid raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Maria Grapini (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Silvia Costa, Emilian Pavel fraktsiooni S&D nimel ja Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Julie Ward.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová ja Momchil Nekov.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.15.


4. NordStream 2 (arutelu)

Komisjoni avaldus: NordStream 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Morten Helveg Petersen fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Michał Marusik fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Michaela Šojdrová, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Fredrick Federley.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.9.2017 protokollipunkt 2.)


5.1. Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0506/2017, B8-0507/2017 ja B8-0508/2017.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Notis Marias, Petras Auštrevičius, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ramon Tremosa i Balcells, ja Tunne Kelam, kes tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0509/2017, B8-0510/2017 ja B8-0511/2017.

Sõna võttis Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová ja Bogdan Brunon Wenta.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.2.


5.2. Gabon ja opositsiooni mahasurumine

Resolutsiooni ettepanekud B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans ja Joachim Zeller tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot ja Cécile Kashetu Kyenge.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.3.


5.3. Laos ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.4.

(Arutelu jätku vt: 14.9.2017 protokolli punkt 7)


6. Parlamendikomisjonide koosseis

Parlament kiitis fraktsioonide PPE ja ECR taotlusel heaks järgmised ametissenimetamised:

IMCO-komisjon: Pascal Arimont

IMCO-komisjon: John Flacki asemel Baroness Nosheena Mobarik


7. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)

(Arutelu algust vt 14.9.2017 protokollipunkt 5)


7.1. Myanmar ja eelkõige rohingjade olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet ja Cristian Dan Preda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2017 protokollipunkt 8.5.


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0347)

Pärast hääletust võttis sõna Morten Løkkegaard, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõnavõtud

Richard Corbett arutelu käigus arutelu kulgemise kohta.


8.2. Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 ja B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0506/2017

(asendades B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 ja B8-0511/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja David Martin fraktsiooni S&D nimel;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0348)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0508/2017 muutus kehtetuks.)


8.3. Gabon ja opositsiooni mahasurumine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 ja B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0512/2017

(asendades B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 ja B8-0526/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0349)


8.4. Laos ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 ja B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0513/2017

(asendades B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 ja B8-0523/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0350)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0518/2017 muutus kehtetuks.)


8.5. Myanmar ja eelkõige rohingjade olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 ja B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0525/2017

(asendades B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 ja B8-0531/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin ja Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0351)


8.6. ELi ja Tšiili vaheline mahetoodetega kauplemise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0352)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.7. ELi ja Tšiili vahelise assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0353)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.8. ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamist käsitlevateks läbirääkimisteks [2017/2057(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0354)


8.9. Euroopa statistikaprogrammi pikendamine aastani 2020 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta, pikendades seda aastateks 2018–2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0355)


8.10. Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0356)


8.11. Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0357)

Pärast hääletust võttis sõna Ulrike Rodust, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


8.12. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi loomine (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Enne hääletust Arnaud Danjean (raportöör), Heidi Hautala, Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ja Matt Carthy.


8.13. ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (hääletus)

Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta [2015/2041(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0358)


8.14. Programmi „Eramus+“ tulevik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0359)


8.15. Euroopa uus oskuste tegevuskava (hääletus)

Raport Euroopa uue oskuste tegevuskava kohta [2017/2002(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Martina Dlabajová ja Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0360)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Soovitus Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Raport: Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková ja Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek programmi „Erasmus+“ tuleviku kohta (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor ja Monika Smolková

Raport: Martina Dlabajová ja Momchil Nekov - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor ja Monika Smolková.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga


12.1. UNRWA kaotamine

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (O-000061/2017), mille esitasid Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: UNRWA kaotamine (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel (istungi juhataja katkestas sõnavõtjat, et arutelu teemat täpsustada), Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Ivan Jakovčić (istungi juhataja põhjalikumat arupärimist puudutava arutelu kulu kohta).

Sõna võtsid William (The Earl of) Dartmouth ja Cristian Dan Preda istungi juhataja sõnavõtu kohta.

Sõna võttis Corina Crețu.

Arutelu lõpetati.


12.2. Tulekahjud Euroopa Liidus tänavu suvel

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (O-000063/2017), mille esitasid Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel ja Enrique Guerrero Salom komisjonile: Tulekahjud Euroopa Liidus tänavu suvel (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo esitas küsimuse.

Corina Crețu (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel, Fernando Ruas, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins (istungi juhataja täpsustas William (The Earl of) Dartmouthi sõnavõttu).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš ja Eleonora Forenza samuti William (The Earl of) Dartmouthi sõnavõtu kohta.

Sõna võttis Corina Crețu.

Arutelu lõpetati.


13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrust nr (EL) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

2) parlamendiliikmed:: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Stefano Maullu. Resolutsiooni ettepanek Süüria lastele psühholoogilise rehabilitatsiooni tagamise vahendite kohta (B8-0433/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek komisjoni algatatud rikkumismenetluste kohta Ungari, Tšehhi Vabariigi ja Poola vastu seoses nende rändepoliitikaga (B8-0441/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek tööseadustikku ja miinimumpalka käsitleva soovituse kohta (B8-0442/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek majandusliku ebavõrdsuse ja aruka kaitsemehhanismi kohta (B8-0443/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek kala tarbimise edendamise kohta (B8-0452/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek Yulini festivali kohta (B8-0453/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tervise ja mürasaaste kohta (B8-0457/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek võimalike ebaausate äritavade ennetamise ja uurimise kohta (B8-0458/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli ja Marco Zullo. Resolutsiooni ettepanek fiskaalkokkuleppe (majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping) Euroopa Liidu õiguskorda lisamise vastu (B8-0478/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kaitstud päritolunimetusega Mozzarella di bufala kaitse kohta (B8-0479/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek ametite juhtide nimetamise kohta komisjoni poolt (B8-0480/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Paloma López Bermejo ja Maria Lidia Senra Rodríguez. Resolutsiooni ettepanek Lääne-Sahara territoriaalvete annekteerimise kohta Maroko Kuningriigi poolt (B8-0481/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek reostuse probleemi kohta Vahemeres (B8-0482/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek piirkondlike ja vähemuskeelte kaitsmise ja edendamise kohta ELis (B8-0483/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (B8-0484/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek vägivalla ja väärkohtlemise alaealiste ohvrite kohta Euroopas (B8-0485/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek dementsuse kohta (B8-0486/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kunstlike päevitusseadmete kasutamisest tingitud terviseohu kohta (B8-0487/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


14. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 7. septembri 2017. aasta otsuse alusel)

CONT-komisjon
- Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016) (2017/2190(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

ECON-komisjon
- Konkurentsipoliitika aastaaruanne (2017/2191(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, INTA, IMCO)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

ENVI-komisjon

- Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile EMPL
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 7. septembri 2017. aasta otsuse alusel)

ENVI-komisjon

- Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(nõuandvad komisjonid: JURI, FEMM
(kodukorra artikkel 54))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

(Esimeeste konverentsi 7. septembri 2017. aasta otsuse alusel)

INTA-komisjon

- Soovitus nõukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga (2017/2193(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI)

- Soovitus näukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga (2017/2192(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

(Esimeeste konverentsi 7. septembri 2017. aasta otsuse alusel)

FEMM-komisjon

- Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks (2017/2194(INI))


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 2. kuni 5. oktoobrini 2017.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Õigusteave - Privaatsuspoliitika