Indekss 
Protokols
PDF 275kWORD 81k
Ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Lūgumraksti
 3.Jaunā Prasmju programma Eiropai (debates)
 4."NordStream 2" (debates)
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  5.1.Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta
  5.2.Gabona: opozīcijas apspiešana
  5.3.Laosa, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietas
 6.Komiteju sastāvs
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)
  7.1.Mjanma, jo īpaši rohingu stāvoklis
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (balsošana)
  8.2.Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta (balsošana)
  8.3.Gabona: opozīcijas apspiešana (balsošana)
  8.4.Laosa, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietas (balsošana)
  8.5.Mjanma, jo īpaši rohingu stāvoklis (balsošana)
  8.6.ES un Čīles nolīgums par bioloģisko produktu tirdzniecību *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.7.Protokols, kas pievienots ES un Čīles asociācijas nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.8.ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšana (balsošana)
  8.9.Eiropas statistikas programmas pagarināšana līdz 2020. gadam ***I (balsošana)
  8.10.Eiropas riska kapitāla fondi un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***I (balsošana)
  8.11.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)
  8.12.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta izveidošana (balsošana)
  8.13.Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs (balsošana)
  8.14.Programmas "Erasmus+" nākotne (balsošana)
  8.15.Jaunā Prasmju programma Eiropai (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Plašas interpelācijas (debates)
  12.1.UNRWA likvidēšana
  12.2.Šovasar Eiropas Savienībā notikušie ugunsgrēki
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 8. septembris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 1569/2016); (*) (Nr. 0601/2017); Alan Ainsworth (Nr. 0602/2017); Paul Tamblin (Nr. 0603/2017); (*) (Nr. 0604/2017); (*) (Nr. 0605/2017); Francisca Rodríguez (Nr. 0606/2017); Johannes Schidlowski (Nr. 0607/2017); (*) (Nr. 0608/2017); (*) (Nr. 0609/2017); (*) (Nr. 0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (Nr. 0611/2017); Gredo Förster (Nr. 0612/2017); Preda Daniela (Nr. 0613/2017); Marco Santini (Nr. 0614/2017); (*) (Nr. 0615/2017); Frederik Ereu (Nr. 0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0617/2017); Luis Molina (Nr. 0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (Nr. 0619/2017); Jürgen F Keller (Nr. 0620/2017); Valentina Rossi (Nr. 0621/2017); Fynn Brackmann (Nr. 0622/2017); (*) (Nr. 0623/2017); Mario Assirelli (Nr. 0624/2017); (*) (Nr. 0625/2017); Josef Kipperer (Nr. 0626/2017); João Almeida (Nr. 0627/2017); Patricia Lefranc (Nr. 0628/2017); (*) (Nr. 0629/2017); (*) (Nr. 0630/2017); (*) (Nr. 0631/2017); (*) (Nr. 0632/2017); (*) (Nr. 0633/2017); (*) (Nr. 0634/2017); (*) (Nr. 0635/2017); (*) (Nr. 0636/2017); Marius Coman (Nr. 0637/2017); Flannán Ó Coileáin (Nr. 0638/2017); (*) (Nr. 0639/2017); Carlo Pari (103 signatures) (Nr. 0640/2017); (*) (Nr. 0641/2017); (*) (Nr. 0642/2017); (*) (Nr. 0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 0644/2017); Marc Smets (Nr. 0645/2017); Dario Mangili (Nr. 0646/2017); (*) (Nr. 0647/2017); (*) (Nr. 0648/2017); (*) (Nr. 0649/2017); (*) (Nr. 0650/2017); Fotios Batzios (Nr. 0651/2017); (*) (Nr. 0652/2017); (*) (Nr. 0653/2017); (*) (Nr. 0654/2017); (*) (Nr. 0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0656/2017); Arianna Paciucci (Nr. 0657/2017); (*) (Nr. 0658/2017); Edi Morini (Nr. 0659/2017); Athanasios Geromoschos (Nr. 0660/2017); Francesco Cerchio (Nr. 0661/2017); (*) (Nr. 0662/2017); (*) (Nr. 0663/2017); (*) (Nr. 0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (Nr. 0665/2017); (*) (Nr. 0666/2017); (*) (Nr. 0667/2017); (*) (Nr. 0668/2017); Jochen Hörner (Nr. 0669/2017); Maureen McGuire (Nr. 0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0671/2017); Jakub Muszynski (Nr. 0672/2017); (*) (Nr. 0673/2017); Mario Zaccone (Nr. 0674/2017); (*) (Nr. 0675/2017); Oleksiy Chuyev (Nr. 0676/2017); Cornelis Wilt Epema (Nr. 0677/2017); (*) (Nr. 0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (Nr. 0679/2017); (*) (Nr. 0680/2017); (*) (Nr. 0681/2017); (*) (Nr. 0682/2017); Luca Quagliano (Nr. 0683/2017); José Domingo Varón Serrano (Nr. 0684/2017); Simon Baraldi (Nr. 0685/2017); Simon Baraldi (Nr. 0686/2017); (*) (Nr. 0687/2017); Nadia Yahyajedidi (Nr. 0688/2017); (*) (Nr. 0689/2017); (*) (Nr. 0690/2017); (*) (Nr. 0691/2017); (*) (Nr. 0692/2017); (*) (Nr. 0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nr. 0694/2017); (*) (Nr. 0695/2017); Cristian Dima (Nr. 0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nr. 0697/2017); Orhan Tahir (Nr. 0698/2017); (*) (Nr. 0699/2017); (*) (Nr. 0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 signatures) (Nr. 0701/2017); (*) (Nr. 0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (Nr. 0703/2017); Umberto Pagano (89 signatures) (Nr. 0704/2017); (*) (Nr. 0705/2017); (*) (Nr. 0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (Nr. 0707/2017); (*) (Nr. 0708/2017); Martin Micallef (Nr. 0709/2017); (*) (Nr. 0710/2017); (*) (Nr. 0711/2017); (*) (Nr. 0712/2017); David Sakho (Nr. 0713/2017); (*) (Nr. 0714/2017); Martin Micallef (Nr. 0715/2017); (*) (Nr. 0716/2017); Flavio Miccono (Nr. 0717/2017); José María Castilla Baró (Nr. 0718/2017); Santi Delia (Nr. 0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (Nr. 0720/2017); (*) (Nr. 0721/2017); (*) (Nr. 0722/2017); (*) (Nr. 0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (Nr. 0724/2017); Geoffrey Arnold (Nr. 0725/2017); (*) (Nr. 0726/2017); (*) (Nr. 0727/2017); (*) (Nr. 0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (Nr. 0729/2017); Adonis Böving (Nr. 0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (Nr. 0731/2017); Daniel Osca Hernández (Nr. 0732/2017); (*) (Nr. 0733/2017); (*) (Nr. 0734/2017); (*) (Nr. 0735/2017); José Ramón Gil Benito (Nr. 0736/2017); (*) (Nr. 0737/2017); (*) (Nr. 0738/2017); (*) (Nr. 0739/2017); (*) (Nr. 0740/2017); (*) (Nr. 0741/2017); (*) (Nr. 0742/2017).

Priekšsēdētājs 2017. gada 8. septembrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


3. Jaunā Prasmju programma Eiropai (debates)

Ziņojums par jauno Prasmju programmu Eiropai [2017/2002(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja - Kultūras un izglītības komiteja. Referenti: Martina Dlabajová un Momchil Nekov (A8-0276/2017).

Martina Dlabajová un Momchil Nekov iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Maria Grapini (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Silvia Costa, Emilian Pavel S&D grupas vārdā un Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios un Julie Ward.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová un Momchil Nekov.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.15. punkts.


4. "NordStream 2" (debates)

Komisijas paziņojums: "NordStream 2" (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Jeppe Kofod S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Michał Marusik ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Michaela Šojdrová, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, un Fredrick Federley.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam un Tibor Szanyi.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Debates tika slēgtas.


5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 13.9.2017. protokola 2. punkts.)


5.1. Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP)).

Barbara Lochbihler, David Martin un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0506/2017, B8-0507/2017 un B8-0508/2017.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Notis Marias, Petras Auštrevičius, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ramon Tremosa i Balcells, un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0509/2017, B8-0510/2017 un B8-0511/2017.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová un Bogdan Brunon Wenta.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.2. punkts.


5.2. Gabona: opozīcijas apspiešana

Rezolūciju priekšlikumi B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP)).

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans un Joachim Zeller iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot un Cécile Kashetu Kyenge.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.3. punkts.


5.3. Laosa, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP)).

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Notis Marias.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.4. punkts.

(Debašu turpinājums: 14.9.2017. protokola 7. punkts)


6. Komiteju sastāvs

Pēc PPE grupas un ECR grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

IMCO komiteja: Pascal Arimont;

IMCO komiteja: Nosheena Mobarik – John Flack vietā.


7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)

(Debašu sākums: 14.9.2017. protokola 5. punkts)


7.1. Mjanma, jo īpaši rohingu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP)).

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet un Cristian Dan Preda iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan un Nicola Caputo.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.9.2017. protokola 8.5. punkts.


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)0347).

Uzstājās Morten Løkkegaard – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstāšanās

Balsošanas laikā – Richard Corbett par balsošanas norisi.


8.2. Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 un B8-0511/2017 (2017/2829(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0506/2017

(aizstāj B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 un B8-0511/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un David Martin S&D grupas vārdā;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0348).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0508/2017 vairs nav spēkā.)


8.3. Gabona: opozīcijas apspiešana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 un B8-0526/2017 (2017/2819(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0512/2017

(aizstāj B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 un B8-0526/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Jo Leinen S&D grupas vārdā;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski un Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0349).


8.4. Laosa, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 un B8-0523/2017 (2017/2831(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0513/2017

(aizstāj B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 un B8-0523/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0350).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0518/2017 vairs nav spēkā.)


8.5. Mjanma, jo īpaši rohingu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 un B8-0531/2017 (2017/2838(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0525/2017

(aizstāj B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 un B8-0531/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin un Mairead McGuinness PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0351).


8.6. ES un Čīles nolīgums par bioloģisko produktu tirdzniecību *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0352).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.7. Protokols, kas pievienots ES un Čīles asociācijas nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0353).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.8. ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD attiecībā uz sarunām par ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšanu [2017/2057(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0354).


8.9. Eiropas statistikas programmas pagarināšana līdz 2020. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam, pagarinot to līdz 2018.–2020. gadam [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0355).


8.10. Eiropas riska kapitāla fondi un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0356).


8.11. Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ulrike Rodust (A8-0263/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)0357).

Uzstājās Ulrike Rodust – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.12. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta izveidošana (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Ārlietu komiteja. Referents: Arnaud Danjean (A8-0261/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas - Arnaud Danjean (referents), Heidi Hautala, Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) un Matt Carthy.


8.13. Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs (balsošana)

Ziņojums par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti ES iestādēs [2015/2041(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Sven Giegold (A8-0133/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0358).


8.14. Programmas "Erasmus+" nākotne (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0495/2017 (2017/2740(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0359).


8.15. Jaunā Prasmju programma Eiropai (balsošana)

Ziņojums par jauno Prasmju programmu Eiropai [2017/2002(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja - Kultūras un izglītības komiteja. Referenti: Martina Dlabajová un Momchil Nekov (A8-0276/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0360).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Morten Løkkegaard ziņojums - A8-0188/2017
Monica Macovei

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ieteikums - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Sven Giegold ziņojums - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková un Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums par programmas „Erasmus+” nākotni (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor un Monika Smolková

Martina Dlabajová un Momchil Nekov ziņojums - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor un Monika Smolková


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Plašas interpelācijas (debates)

Plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates


12.1. UNRWA likvidēšana

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000061/2017), kuru iesniedza Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā Komisijai: UNRWA atcelšana (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017).

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Fernando Ruas PPE grupas vārdā (sēdes vadītājs pārtrauca runātāju, lai precizētu debašu tematu), Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Eleonora Forenza un Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić (sēdes vadītājs uzstājās par šīs plašās interpelācijas norisi).

Uzstājās William (The Earl of) Dartmouth un Cristian Dan Preda par sēdes vadītāja sacīto.

Uzstājās Corina Crețu.

Debates tika slēgtas.


12.2. Šovasar Eiropas Savienībā notikušie ugunsgrēki

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000063/2017), kuru iesniedza Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel un Enrique Guerrero Salom Komisijai: Eiropas Savienībā šovasar notikušie ugunsgrēki (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).

Nicola Caputo izvērsa jautājumu.

Corina Crețu (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Željana Zovko PPE grupas vārdā, Fernando Ruas, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā un William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins (sēdes vadītājs sniedza precizējumus saistībā ar William (The Earl of) Dartmouth uzstāšanos).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš un Eleonora Forenza arī saistībā ar William (The Earl of) Dartmouth uzstāšanos.

Uzstājās Corina Crețu.

Debates tika slēgtas.


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 – 2016/0357B(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Stefano Maullu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par līdzekļiem sīriešu bērnu psiholoģiskās atveseļošanās nodrošināšanai (B8-0433/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pienākumu neizpildes procedūrām, kuras Komisija ir uzsākusi pret Ungāriju, Čehiju un Poliju saistībā ar šo valstu migrācijas politiku (B8-0441/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ieteikumu attiecībā uz darba kodeksu un minimālo algu (B8-0442/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ekonomisko nevienlīdzību un viedo protekcionismu (B8-0443/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zivju patēriņa veicināšanu (B8-0452/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

PECH

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Julinas pilsētas festivālu (B8-0453/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselību un akustisko piesārņojumu (B8-0457/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iespējamas negodīgas komercprakses novēršanu un pārbaudi (B8-0458/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli un Marco Zullo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai pret fiskālā pakta (Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā) iekļaušanu Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā (B8-0478/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par „Mozzarella di Bufala Campana” ACVN aizsardzību (B8-0479/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, kā Komisija ieceļ aģentūru vadītājus (B8-0480/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Paloma López Bermejo un Maria Lidia Senra Rodríguez. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Marokas Karalistes veiktu Rietumsahāras teritoriālo ūdeņu aneksiju (B8-0481/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par piesārņojuma problēmu Vidusjūrā (B8-0482/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reģionālo un minoritāšu valodu aizsardzību un veicināšanu ES (B8-0483/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES tiesību piemērošanas uzraudzību (B8-0484/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepilngadīgām personām, kas Eiropā ir cietušas no vardarbības un sliktas izturēšanās (B8-0485/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par demenci (B8-0486/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības apdraudējumu, kas saistīts ar mākslīgās sauļošanās iekārtu izmantošanu (B8-0487/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 7. septembra lēmumu)

CONT komiteja
- 2016. gada ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli (2017/2190(INI))
(atzinums: INTA)

ECON komiteja
- Gada ziņojums par ES konkurences politiku (2017/2191(INI))
(atzinums: AGRI, INTA, IMCO)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

ENVI komiteja

- Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 7. septembra lēmumu)

ENVI komiteja

- Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(atzinums: JURI, FEMM (Reglamenta 54. pants))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 7. septembra lēmumu)

INTA komiteja

- Ieteikums Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi (2017/2193(INI))
(atzinums: AGRI)

- Ieteikums Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Austrāliju (2017/2192(INI))
(atzinums: AGRI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 7. septembra lēmumu)

FEMM komiteja

- Ieteikums Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā (2017/2194(INI))


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 2. oktobra līdz 2017. gada 5. oktobrim.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika