Index 
Notulen
PDF 278kWORD 81k
Donderdag 14 september 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa (debat)
 4.NordStream 2 (debat)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  5.1.Cambodja, met name de zaak Kem Sokha
  5.2.Gabon, onderdrukking van de oppositie
  5.3.Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad
 6.Samenstelling commissies
 7.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  7.1.Myanmar, met name de situatie van de Rohingya
 8.Stemmingen
  8.1.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (stemming)
  8.2.Cambodja, met name de zaak Kem Sokha (stemming)
  8.3.Gabon, onderdrukking van de oppositie (stemming)
  8.4.Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad (stemming)
  8.5.Myanmar, met name de situatie van de Rohingya (stemming)
  8.6.Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.8.Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili (stemming)
  8.9.Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020 ***I (stemming)
  8.10.Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I (stemming)
  8.11.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  8.12.Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles: Vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (stemming)
  8.13.Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (stemming)
  8.14.De toekomst van het Erasmus+-programma (stemming)
  8.15.Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Uitgebreide interpellaties (debat)
  12.1.Ontmanteling van de UNRWA
  12.2.Branden in de Europese Unie deze zomer
 13.Ingekomen stukken
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 8 september 2017

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 1569/2016); (*) (nr. 0601/2017); Alan Ainsworth (nr. 0602/2017); Paul Tamblin (nr. 0603/2017); (*) (nr. 0604/2017); (*) (nr. 0605/2017); Francisca Rodríguez (nr. 0606/2017); Johannes Schidlowski (nr. 0607/2017); (*) (nr. 0608/2017); (*) (nr. 0609/2017); (*) (nr. 0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (nr. 0611/2017); Gredo Förster (nr. 0612/2017); Preda Daniela (nr. 0613/2017); Marco Santini (nr. 0614/2017); (*) (nr. 0615/2017); Frederik Ereu (nr. 0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0617/2017); Luis Molina (nr. 0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (nr. 0619/2017); Jürgen F Keller (nr. 0620/2017); Valentina Rossi (nr. 0621/2017); Fynn Brackmann (nr. 0622/2017); (*) (nr. 0623/2017); Mario Assirelli (nr. 0624/2017); (*) (nr. 0625/2017); Josef Kipperer (nr. 0626/2017); João Almeida (nr. 0627/2017); Patricia Lefranc (nr. 0628/2017); (*) (nr. 0629/2017); (*) (nr. 0630/2017); (*) (nr. 0631/2017); (*) (nr. 0632/2017); (*) (nr. 0633/2017); (*) (nr. 0634/2017); (*) (nr. 0635/2017); (*) (nr. 0636/2017); Marius Coman (nr. 0637/2017); Flannán Ó Coileáin (nr. 0638/2017); (*) (nr. 0639/2017); Carlo Pari (103 handtekeningen) (nr. 0640/2017); (*) (nr. 0641/2017); (*) (nr. 0642/2017); (*) (nr. 0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0644/2017); Marc Smets (nr. 0645/2017); Dario Mangili (nr. 0646/2017); (*) (nr. 0647/2017); (*) (nr. 0648/2017); (*) (nr. 0649/2017); (*) (nr. 0650/2017); Fotios Batzios (nr. 0651/2017); (*) (nr. 0652/2017); (*) (nr. 0653/2017); (*) (nr. 0654/2017); (*) (nr. 0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0656/2017); Arianna Paciucci (nr. 0657/2017); (*) (nr. 0658/2017); Edi Morini (nr. 0659/2017); Athanasios Geromoschos (nr. 0660/2017); Francesco Cerchio (nr. 0661/2017); (*) (nr. 0662/2017); (*) (nr. 0663/2017); (*) (nr. 0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (nr. 0665/2017); (*) (nr. 0666/2017); (*) (nr. 0667/2017); (*) (nr. 0668/2017); Jochen Hörner (nr. 0669/2017); Maureen McGuire (nr. 0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0671/2017); Jakub Muszynski (nr. 0672/2017); (*) (nr. 0673/2017); Mario Zaccone (nr. 0674/2017); (*) (nr. 0675/2017); Oleksiy Chuyev (nr. 0676/2017); Cornelis Wilt Epema (nr. 0677/2017); (*) (nr. 0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (nr. 0679/2017); (*) (nr. 0680/2017); (*) (nr. 0681/2017); (*) (nr. 0682/2017); Luca Quagliano (nr. 0683/2017); José Domingo Varón Serrano (nr. 0684/2017); Simon Baraldi (nr. 0685/2017); Simon Baraldi (nr. 0686/2017); (*) (nr. 0687/2017); Nadia Yahyajedidi (nr. 0688/2017); (*) (nr. 0689/2017); (*) (nr. 0690/2017); (*) (nr. 0691/2017); (*) (nr. 0692/2017); (*) (nr. 0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 0694/2017); (*) (nr. 0695/2017); Cristian Dima (nr. 0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 0697/2017); Orhan Tahir (nr. 0698/2017); (*) (nr. 0699/2017); (*) (nr. 0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 handtekeningen) (nr. 0701/2017); (*) (nr. 0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (nr. 0703/2017); Umberto Pagano (89 handtekeningen) (nr. 0704/2017); (*) (nr. 0705/2017); (*) (nr. 0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (nr. 0707/2017); (*) (nr. 0708/2017); Martin Micallef (nr. 0709/2017); (*) (nr. 0710/2017); (*) (nr. 0711/2017); (*) (nr. 0712/2017); David Sakho (nr. 0713/2017); (*) (nr. 0714/2017); Martin Micallef (nr. 0715/2017); (*) (nr. 0716/2017); Flavio Miccono (nr. 0717/2017); José María Castilla Baró (nr. 0718/2017); Santi Delia (nr. 0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (nr. 0720/2017); (*) (nr. 0721/2017); (*) (nr. 0722/2017); (*) (nr. 0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (nr. 0724/2017); Geoffrey Arnold (nr. 0725/2017); (*) (nr. 0726/2017); (*) (nr. 0727/2017); (*) (nr. 0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (nr. 0729/2017); Adonis Böving (nr. 0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (nr. 0731/2017); Daniel Osca Hernández (nr. 0732/2017); (*) (nr. 0733/2017); (*) (nr. 0734/2017); (*) (nr. 0735/2017); José Ramón Gil Benito (nr. 0736/2017); (*) (nr. 0737/2017); (*) (nr. 0738/2017); (*) (nr. 0739/2017); (*) (nr. 0740/2017); (*) (nr. 0741/2017); (*) (nr. 0742/2017).

De Voorzitter heeft op 8 september 2017 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


3. Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa (debat)

Verslag over een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa [2017/2002(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Martina Dlabajová en Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Martina Dlabajová en Momchil Nekov lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Grapini (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Silvia Costa, Emilian Pavel, namens de S&D-Fractie, en Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová en Momchil Nekov.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.15 van de notulen van 14.9.2017.


4. NordStream 2 (debat)

Verklaring van de Commissie: NordStream 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Morten Helveg Petersen, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Michał Marusik, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Michaela Šojdrová, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, en Fredrick Federley.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.


5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 13.9.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Cambodja, met name de zaak Kem Sokha

Ontwerpresoluties B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin en Marie-Christine Vergiat presenteren de ontwerpresoluties B8-0506/2017, B8-0507/2017 en B8-0508/2017.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Notis Marias, Petras Auštrevičius, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ramon Tremosa i Balcells, en Tunne Kelam presenteren de ontwerpresoluties B8-0509/2017, B8-0510/2017 en B8-0511/2017.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová en Bogdan Brunon Wenta.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 14.9.2017.


5.2. Gabon, onderdrukking van de oppositie

Ontwerpresoluties B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans en Joachim Zeller lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot en Cécile Kashetu Kyenge.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 14.9.2017.


5.3. Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad

Ontwerpresoluties B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 14.9.2017.

(Vervolg van het debat zie: punt 7 van de notulen van 14.9.2017)


6. Samenstelling commissies

Op verzoek van de PPE-Fractie en de ECR-Fractie keurt het Parlement volgende verzoeken om benoemingen goed:

Commissie IMCO: Pascal Arimont

Commissie IMCO: Nosheena Mobarik in plaats van John Flack


7. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: zie punt 5 van de notulen van 14.9.2017)


7.1. Myanmar, met name de situatie van de Rohingya

Ontwerpresoluties B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet en Cristian Dan Preda lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 14.9.2017.


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0347)

Het woord wordt na afloop van de stemming gevoerd door Morten Løkkegaard, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.

Het woord werd gevoerd door:

Richard Corbett, tijdens de stemming, over het verloop van de stemming.


8.2. Cambodja, met name de zaak Kem Sokha (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 en B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0506/2017

(ter vervanging van B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 en B8-0511/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en David Martin, namens de S&D-Fractie;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0348)

(Ontwerpresolutie B8-0508/2017 komt te vervallen.)


8.3. Gabon, onderdrukking van de oppositie (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 en B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0512/2017

(ter vervanging van B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 en B8-0526/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0349)


8.4. Laos, met name de zaken Somphone Phimmasone, Lod Thammavong en Soukane Chaithad (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 en B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0513/2017

(ter vervanging van B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 en B8-0523/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0350)

(Ontwerpresolutie B8-0518/2017 komt te vervallen.)


8.5. Myanmar, met name de situatie van de Rohingya (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 en B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0525/2017

(ter vervanging van B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 en B8-0531/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin en Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez en Xabier Benito Ziluaga; namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0351)


8.6. Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0352)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.7. Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0353)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.8. Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili (stemming)

Verslag over de aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO voor de onderhandelingen over de modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili [2017/2057(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0354)


8.9. Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0355)


8.10. Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0356)


8.11. Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0357)

Het woord wordt na afloop van de stemming gevoerd door Ulrike Rodust, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


8.12. Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles: Vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

voor de stemming, Arnaud Danjean (rapporteur), Heidi Hautala, Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid), en Matt Carthy.


8.13. Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (stemming)

Verslag over transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen [2015/2041(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0358)


8.14. De toekomst van het Erasmus+-programma (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0359)


8.15. Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa (stemming)

Verslag over een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa [2017/2002(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Martina Dlabajová en Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0360)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Aanbeveling Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Verslag Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková en Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie over de toekomst van het programma Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor en Monika Smolková

Verslag Martina Dlabajová en Momchil Nekov - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor en Monika Smolková.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Uitgebreide interpellaties (debat)

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord en debat


12.1. Ontmanteling van de UNRWA

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000061/2017) van Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Ontmanteling van de UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie (de Voorzitter onderbreekt de spreker om het onderwerp van het debat te preciseren), Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić (de Voorzitter over het verloop van het debat over deze uitgebreide interpellatie)

Het woord wordt gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth en Cristian Dan Preda over de woorden van de Voorzitter.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat is gesloten.


12.2. Branden in de Europese Unie deze zomer

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000063/2017) van Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel en Enrique Guerrero Salom, aan de Commissie: Branden in de Europese Unie deze zomer (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo licht de vraag toe.

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Fernando Ruas, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, en William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins (de Voorzitter geeft verduidelijkingen over de woorden van William (The Earl of) Dartmouth).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš en Eleonora Forenza, ook over de woorden van William (The Earl of) Dartmouth.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

2) van de leden: ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Stefano Maullu. Ontwerpresolutie over instrumenten voor het psychisch herstel van Syrische minderjarigen (B8-0433/2017)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over de inbreukprocedures die de Commissie heeft ingeleid tegen Hongarije, de Tsjechische Republiek en Polen vanwege hun migratiebeleid (B8-0441/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de aanbeveling inzake de arbeidswet en het minimumloon (B8-0442/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over economische ongelijkheid en slim protectionisme (B8-0443/2017)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de bevordering van de visconsumptie (B8-0452/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over het festival van Yulin (B8-0453/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over gezondheid en geluidsoverlast (B8-0457/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over de preventie en de vaststelling van eventuele oneerlijke handelspraktijken (B8-0458/2017)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli en Marco Zullo. Ontwerpresolutie tegen de opname van het begrotingspact (Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie) in het rechtskader van de Europese Unie (B8-0478/2017)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over bescherming van de BOB "mozzarella di bufala" (buffelmozzarella) (B8-0479/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de benoeming van directeurs van agentschappen door de Commissie (B8-0480/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Paloma López Bermejo en Maria Lidia Senra Rodríguez. Ontwerpresolutie over de annexatie van de territoriale wateren van de Westelijke Sahara door het Koninkrijk Marokko (B8-0481/2017)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over het probleem van verontreiniging van de Middellandse Zee (B8-0482/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de bescherming en bevordering van regionale en minderheidstalen in de EU (B8-0483/2017)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de controle op de toepassing van het EU-recht (B8-0484/2017)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over minderjarige slachtoffers van geweld en mishandeling in Europa (B8-0485/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over dementie (B8-0486/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de gezondheidsrisico's van het gebruik van apparaten om kunstmatig te zonnen (B8-0487/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 september 2017)

Commissie CONT
- Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (2017/2190(INI))
(advies: INTA)

Commissie ECON
- Jaarverslag over het mededingingsbeleid (2017/2191(INI))
(advies: AGRI, INTA, IMCO)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie ENVI

- Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 september 2017)

Commissie ENVI

- Evenwicht tussen privé- en beroepsleven voor ouders en verzorgers (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(advies: JURI, FEMM (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 108 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 september 2017)

Commissie INTA

- Aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor handelsonderhandelingen met Nieuw-Zeeland (2017/2193(INI))
(advies: AGRI)

- Aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor handelsonderhandelingen met Australië (2017/2192(INI))
(advies: AGRI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 113 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 september 2017)

Commissie FEMM

- Aanbeveling aan de Raad over de EU-prioriteiten voor de 62ste zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen (2017/2194(INI))


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 2 t/m 5 oktober 2017.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 15.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Juridische mededeling - Privacybeleid