Indeks 
Protokół
PDF 280kWORD 82k
Czwartek, 14 września 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje
 3.Nowy europejski program na rzecz umiejętności (debata)
 4.Nordstream 2 (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
5.1.Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy
  
5.2.Gabon: represje wobec opozycji
  
5.3.Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada
 6.Skład komisji
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)
  
7.1.Mjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya
 8.Głosowanie
  
8.1.Wymogi dostępności produktów i usług ***I (głosowanie)
  
8.2.Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy (głosowanie)
  
8.3.Gabon: represje wobec opozycji (głosowanie)
  
8.4.Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (głosowanie)
  
8.5.Mjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (głosowanie)
  
8.6.Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile (głosowanie)
  
8.9.Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020 ***I (głosowanie)
  
8.10.Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I (głosowanie)
  
8.11.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)
  
8.12.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (głosowanie)
  
8.13.Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (głosowanie)
  
8.14.Przyszłość programu Erasmus+ (głosowanie)
  
8.15.Nowy europejski program na rzecz umiejętności (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  
12.1.Rozwiązanie UNRWA
  
12.2.Pożary na terenie Unii Europejskiej tego lata
 13.Składanie dokumentów
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 8 września 2017 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 1569/2016); (*) (nr 0601/2017); Alan Ainsworth (nr 0602/2017); Paul Tamblin (nr 0603/2017); (*) (nr 0604/2017); (*) (nr 0605/2017); Francisca Rodríguez (nr 0606/2017); Johannes Schidlowski (nr 0607/2017); (*) (nr 0608/2017); (*) (nr 0609/2017); (*) (nr 0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (nr 0611/2017); Gredo Förster (nr 0612/2017); Preda Daniela (nr 0613/2017); Marco Santini (nr 0614/2017); (*) (nr 0615/2017); Frederik Ereu (nr 0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0617/2017); Luis Molina (nr 0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (nr 0619/2017); Jürgen F. Keller (nr 0620/2017); Valentina Rossi (nr 0621/2017); Fynn Brackmann (nr 0622/2017); (*) (nr 0623/2017); Mario Assirelli (nr 0624/2017); (*) (nr 0625/2017); Josef Kipperer (nr 0626/2017); João Almeida (nr 0627/2017); Patricia Lefranc (nr 0628/2017); (*) (nr 0629/2017); (*) (nr 0630/2017); (*) (nr 0631/2017); (*) (nr 0632/2017); (*) (nr 0633/2017); (*) (nr 0634/2017); (*) (nr 0635/2017); (*) (nr 0636/2017); Marius Coman (nr 0637/2017); Flannán Ó Coileáin (nr 0638/2017); (*) (nr 0639/2017); Carlo Pari (103 signatures) (nr 0640/2017); (*) (nr 0641/2017); (*) (nr 0642/2017); (*) (nr 0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (nr 0644/2017); Marc Smets (nr 0645/2017); Dario Mangili (nr 0646/2017); (*) (nr 0647/2017); (*) (nr 0648/2017); (*) (nr 0649/2017); (*) (nr 0650/2017); Fotios Batzios (nr 0651/2017); (*) (nr 0652/2017); (*) (nr 0653/2017); (*) (nr 0654/2017); (*) (nr 0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0656/2017); Arianna Paciucci (nr 0657/2017); (*) (nr 0658/2017); Edi Morini (nr 0659/2017); Athanasios Geromoschos (nr 0660/2017); Francesco Cerchio (nr 0661/2017); (*) (nr 0662/2017); (*) (nr 0663/2017); (*) (nr 0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (nr 0665/2017); (*) (nr 0666/2017); (*) (nr 0667/2017); (*) (nr 0668/2017); Jochen Hörner (nr 0669/2017); Maureen McGuire (nr 0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0671/2017); Jakub Muszyński (nr 0672/2017); (*) (nr 0673/2017); Mario Zaccone (nr 0674/2017); (*) (nr 0675/2017); Oleksiy Chuyev (nr 0676/2017); Cornelis Wilt Epema (nr 0677/2017); (*) (nr 0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (nr 0679/2017); (*) (nr 0680/2017); (*) (nr 0681/2017); (*) (nr 0682/2017); Luca Quagliano (nr 0683/2017); José Domingo Varón Serrano (nr 0684/2017); Simon Baraldi (nr 0685/2017); Simon Baraldi (nr 0686/2017); (*) (nr 0687/2017); Nadia Yahyajedidi (nr 0688/2017); (*) (nr 0689/2017); (*) (nr 0690/2017); (*) (nr 0691/2017); (*) (nr 0692/2017); (*) (nr 0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0694/2017); (*) (nr 0695/2017); Cristian Dima (nr 0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0697/2017); Orhan Tahir (nr 0698/2017); (*) (nr 0699/2017); (*) (nr 0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 podpisów) (nr 0701/2017); (*) (nr 0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (nr 0703/2017); Umberto Pagano (89 podpisów) (nr 0704/2017); (*) (nr 0705/2017); (*) (nr 0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (nr 0707/2017); (*) (nr 0708/2017); Martin Micallef (nr 0709/2017); (*) (nr 0710/2017); (*) (nr 0711/2017); (*) (nr 0712/2017); David Sakho (nr 0713/2017); (*) (nr 0714/2017); Martin Micallef (nr 0715/2017); (*) (nr 0716/2017); Flavio Miccono (nr 0717/2017); José María Castilla Baró (nr 0718/2017); Santi Delia (nr 0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (nr 0720/2017); (*) (nr 0721/2017); (*) (nr 0722/2017); (*) (nr 0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (nr 0724/2017); Geoffrey Arnold (nr 0725/2017); (*) (nr 0726/2017); (*) (nr 0727/2017); (*) (nr 0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (nr 0729/2017); Adonis Böving (nr 0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (nr 0731/2017); Daniel Osca Hernández (nr 0732/2017); (*) (nr 0733/2017); (*) (nr 0734/2017); (*) (nr 0735/2017); José Ramón Gil Benito (nr 0736/2017); (*) (nr 0737/2017); (*) (nr 0738/2017); (*) (nr 0739/2017); (*) (nr 0740/2017); (*) (nr 0741/2017); (*) (nr 0742/2017).

Przewodniczący przekazał dnia 8 września 2017 r. do komisji właściwej – zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 15 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


3. Nowy europejski program na rzecz umiejętności (debata)

Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności [2017/2002(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawcy: Martina Dlabajová i Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Martina Dlabajová i Momchil Nekov przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Maria Grapini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię Costę, Emilian Pavel w imieniu grupy S&D i Eleftherios Synadinos, niezrzeszony.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios i Julie Ward.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová i Momchil Nekov.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.15 protokołu z dnia 14.9.2017.


4. Nordstream 2 (debata)

Oświadczenie Komisji: Nordstream 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, i Fredrick Federley.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.


5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 13.9.2017)


5.1. Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy

Projekty rezolucji B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji B8-0506/2017, B8-0507/2017 i B8-0508/2017.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Notis Marias, Petras Auštrevičius, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ramona Tremosę i Balcellsa, i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji B8-0509/2017, B8-0510/2017 i B8-0511/2017.

Głos zabrał Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová i Bogdan Brunon Wenta.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 14.9.2017.


5.2. Gabon: represje wobec opozycji

Projekty rezolucji B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans i Joachim Zeller przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot i Cécile Kashetu Kyenge.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 14.9.2017.


5.3. Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada

Projekty rezolucji B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał: Notis Marias.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 14.9.2017.

(Dalszy ciąg debaty patrz: pkt 7 protokołu z dnia 14.9.2017)


6. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał następujące wnioski dotyczące nominacji od grup PPEi ECR:

komisja IMCO: Pascal Arimont

komisja IMCO: Nosheena Mobarik w miejsce Johna Flacka


7. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty: patrz pkt 5 protokołu z dnia 14.9.2017)


7.1. Mjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya

Projekty rezolucji B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet i Cristian Dan Preda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D i Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan i Nicola Caputo.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 14.9.2017.


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Wymogi dostępności produktów i usług ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0347)

Głos zabrał Morten Løkkegaard, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.

Wystąpienia

Richard Corbett, w trakcie głosowania, w sprawie przebiegu głosowania.


8.2. Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 i B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0506/2017

(zastępujący B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 i B8-0511/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i David Martin, w imieniu grupy S&D;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Laura Ferrara, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0348)

(Projekt rezolucji B8-0508/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


8.3. Gabon: represje wobec opozycji (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 i B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0512/2017

(zastępujący B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 i B8-0526/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Jo Leinen, w imieniu grupy S&D;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski i Charles Tannock, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas i Xabier Benito Ziluaga, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0349)


8.4. Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 i B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0513/2017

(zastępujący B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 i B8-0523/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0350)

(Projekt rezolucji B8-0518/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


8.5. Mjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 i B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0525/2017

(zastępujący B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 i B8-0531/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin i Mairead McGuinness, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez i Xabier Benito Ziluaga; w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer i Michèle Rivasi, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0351)


8.6. Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0352)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.7. Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0353)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


8.8. Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczącego negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile [2017/2057(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0354)


8.9. Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0355)


8.10. Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0356)


8.11. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0357)

Głos zabrała Ulrike Rodust, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.12. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Arnaud Danjean (sprawozdawca), Heidi Hautala, Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) i Matt Carthy.


8.13. Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE [2015/2041(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0358)


8.14. Przyszłość programu Erasmus+ (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0359)


8.15. Nowy europejski program na rzecz umiejętności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności [2017/2002(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawcy: Martina Dlabajová i Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0360)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Mortena Løkkegaarda - A8-0188/2017
Monica Macovei

Sprawozdanie Inmaculady Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Sprawozdanie Svena Giegolda - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková i Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji w sprawie przyszłości programu Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor i Monika Smolková

Sprawozdanie Martiny Dlabajovej i Momchila Nekova - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor i Monika Smolková


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty


12.1. Rozwiązanie UNRWA

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000061/2017), skierowana przez następujących posłów: Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Rozwiązanie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Fernando Ruas w imieniu grupy PPE (Przewodniczący przerwał mówcy, aby sprecyzować temat debaty), Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Ivan Jakovčić (Przewodniczący w sprawie przebiegu debaty nad tą interpelacją dotyczącą kwestii pierwszorzędnych).

Głos zabrali: William (The Earl of) Dartmouth i Cristian Dan Preda w sprawie wypowiedzi Przewodniczącego.

Głos zabrała Corina Crețu.

Debata została zamknięta.


12.2. Pożary na terenie Unii Europejskiej tego lata

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000063/2017), skierowana przez następujących posłów: Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel i Enrique Guerrero Salom, do Komisji: Pożary na terenie Unii Europejskiej tego lata (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo rozwinął pytanie.

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Fernando Ruas, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL i William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa (Przewodniczący sprecyzował wypowiedź Williama (The Earl of) Dartmoutha).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš i Eleonora Forenza, również na temat wypowiedzi Williama (The Earl of) Dartmoutha.

Głos zabrała Corina Crețu.

Debata została zamknięta.


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

2) przez posłów: projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Stefano Maullu. Projekt rezolucji w sprawie instrumentów mających na celu zapewnienie dzieciom syryjskim powrotu do zdrowia psychicznego (B8-0433/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętych przez Komisję przeciw Węgrom, Republice Czeskiej i Polsce w związku z polityką migracyjną tych państw (B8-0441/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zalecenia dotyczącego kodeksu pracy i płacy minimalnej (B8-0442/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie nierówności gospodarczych i inteligentnego protekcjonizmu (B8-0443/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie propagowania spożycia ryb (B8-0452/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

PECH

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie festiwalu w Yulin (B8-0453/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zdrowia a zanieczyszczenia hałasem (B8-0457/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania ewentualnym nieuczciwym praktykom handlowym i wykrywania ich (B8-0458/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli i Marco Zullo. Projekt rezolucji przeciwko włączeniu paktu fiskalnego (Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej) do porządku prawnego Unii Europejskiej (B8-0478/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony sera Mozzarella di Bufala ChNP (B8-0479/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie powoływania przez Komisję dyrektorów agencji (B8-0480/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Paloma López Bermejo i Maria Lidia Senra Rodríguez. Projekt rezolucji w sprawie zajęcia wód terytorialnych Sahary Zachodniej przez Królestwo Marokańskie (B8-0481/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie plagi zanieczyszczeń na Morzu Śródziemnym (B8-0482/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie ochrony i popularyzacji języków regionalnych i mniejszościowych w UE (B8-0483/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie kontroli stosowania prawa UE (B8-0484/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dzieci będących ofiarami przemocy i niegodziwego traktowania w Europie (B8-0485/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie demencji (B8-0486/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez urządzenia do sztucznego opalania (B8-0487/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI


14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 września 2017 r.)

komisja CONT
- Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (2017/2190(INI))
(opinia: INTA)

komisja ECON
- Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (2017/2191(INI))
(opinia: AGRI, INTA, IMCO)

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja ENVI

- Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL
opinia: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 września 2017 r.)

komisja ENVI
- Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(opinia: JURI, FEMM (art. 54 Regulaminu))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 września 2017 r.)

komisja INTA

- Zalecenie dla Rady w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do negocjacji handlowych z Nową Zelandią (2017/2193(INI))
(opinia: AGRI)

- Zalecenie dla Rady w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do negocjacji handlowych z Australią (2017/2192(INI))
(opinia: AGRI)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 113 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 września 2017 r.)

komisja FEMM

- Zalecenie dla Rady w sprawie priorytetów UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (2017/2194(INI))


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 2 do 5 października 2017 r.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności