Index 
Proces-verbal
PDF 277kWORD 82k
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Petiții
 3.O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)
 4.NordStream 2 (dezbatere)
 5.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  5.1.Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha
  5.2.Gabon: reprimarea opoziției
  5.3.Laos, în special cazurile lui Somphone Phimmasone, Lod Thammavong și Soukane Chaithad
 6.Componența comisiilor
 7.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)
  7.1.Myanmar, în special situația minorității rohingya
 8.Votare
  8.1.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (vot)
  8.2.Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha (vot)
  8.3.Gabon: reprimarea opoziției (vot)
  8.4.Laos, în special cazurile lui Somphone Phimmasone, Lod Thammavong și Soukane Chaithad (vot)
  8.5.Myanmar, în special situația minorității rohingya (vot)
  8.6.Acordul UE-Chile privind comerțul cu produse ecologice *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.7.Protocolul la Acordul de asociere UE-Chile (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.8.Modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile (vot)
  8.9.Prelungirea programului statistic european până în 2020 ***I (vot)
  8.10.Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social ***I (vot)
  8.11.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)
  8.12.Decizie de inițiere a negocierilor interinstituționale: Instituirea unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (vot)
  8.13.Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile UE (vot)
  8.14.Viitorul programului Erasmus+ (vot)
  8.15.O nouă agendă pentru competențe în Europa (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Interpelări majore (dezbatere)
  12.1.Abolirea UNRWA
  12.2.Incendiile din Uniunea Europeană din această vară
 13.Depunere de documente
 14.Decizii privind anumite documente
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

8 septembrie 2017

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 1569/2016); (*) (nr. 0601/2017); Alan Ainsworth (nr. 0602/2017); Paul Tamblin (nr. 0603/2017); (*) (nr. 0604/2017); (*) (nr. 0605/2017); Francisca Rodríguez (nr. 0606/2017); Johannes Schidlowski (nr. 0607/2017); (*) (nr. 0608/2017); (*) (nr. 0609/2017); (*) (nr. 0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (nr. 0611/2017); Gredo Förster (nr. 0612/2017); Preda Daniela (nr. 0613/2017); Marco Santini (nr. 0614/2017); (*) (nr. 0615/2017); Frederik Ereu (nr. 0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0617/2017); Luis Molina (nr. 0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (nr. 0619/2017); Jürgen F Keller (nr. 0620/2017); Valentina Rossi (nr. 0621/2017); Fynn Brackmann (nr. 0622/2017); (*) (nr. 0623/2017); Mario Assirelli (nr. 0624/2017); (*) (nr. 0625/2017); Josef Kipperer (nr. 0626/2017); João Almeida (nr. 0627/2017); Patricia Lefranc (nr. 0628/2017); (*) (nr. 0629/2017); (*) (nr. 0630/2017); (*) (nr. 0631/2017); (*) (nr. 0632/2017); (*) (nr. 0633/2017); (*) (nr. 0634/2017); (*) (nr. 0635/2017); (*) (nr. 0636/2017); Marius Coman (nr. 0637/2017); Flannán Ó Coileáin (nr. 0638/2017); (*) (nr. 0639/2017); Carlo Pari (103 semnături) (nr. 0640/2017); (*) (nr. 0641/2017); (*) (nr. 0642/2017); (*) (nr. 0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0644/2017); Marc Smets (nr. 0645/2017); Dario Mangili (nr. 0646/2017); (*) (nr. 0647/2017); (*) (nr. 0648/2017); (*) (nr. 0649/2017); (*) (nr. 0650/2017); Fotios Batzios (nr. 0651/2017); (*) (nr. 0652/2017); (*) (nr. 0653/2017); (*) (nr. 0654/2017); (*) (nr. 0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0656/2017); Arianna Paciucci (nr. 0657/2017); (*) (nr. 0658/2017); Edi Morini (nr. 0659/2017); Athanasios Geromoschos (nr. 0660/2017); Francesco Cerchio (nr. 0661/2017); (*) (nr. 0662/2017); (*) (nr. 0663/2017); (*) (nr. 0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (nr. 0665/2017); (*) (nr. 0666/2017); (*) (nr. 0667/2017); (*) (nr. 0668/2017); Jochen Hörner (nr. 0669/2017); Maureen McGuire (nr. 0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0671/2017); Jakub Muszynski (nr. 0672/2017); (*) (nr. 0673/2017); Mario Zaccone (nr. 0674/2017); (*) (nr. 0675/2017); Oleksiy Chuyev (nr. 0676/2017); Cornelis Wilt Epema (nr. 0677/2017); (*) (nr. 0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (nr. 0679/2017); (*) (nr. 0680/2017); (*) (nr. 0681/2017); (*) (nr. 0682/2017); Luca Quagliano (nr. 0683/2017); José Domingo Varón Serrano (nr. 0684/2017); Simon Baraldi (nr. 0685/2017); Simon Baraldi (nr. 0686/2017); (*) (nr. 0687/2017); Nadia Yahyajedidi (nr. 0688/2017); (*) (nr. 0689/2017); (*) (nr. 0690/2017); (*) (nr. 0691/2017); (*) (nr. 0692/2017); (*) (nr. 0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 0694/2017); (*) (nr. 0695/2017); Cristian Dima (nr. 0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 0697/2017); Orhan Tahir (nr. 0698/2017); (*) (nr. 0699/2017); (*) (nr. 0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 de semnături) (nr. 0701/2017); (*) (nr. 0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (nr. 0703/2017); Umberto Pagano (89 de semnături) (nr. 0704/2017); (*) (nr. 0705/2017); (*) (nr. 0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (nr. 0707/2017); (*) (nr. 0708/2017); Martin Micallef (nr. 0709/2017); (*) (nr. 0710/2017); (*) (nr. 0711/2017); (*) (nr. 0712/2017); David Sakho (nr. 0713/2017); (*) (nr. 0714/2017); Martin Micallef (nr. 0715/2017); (*) (nr. 0716/2017); Flavio Miccono (nr. 0717/2017); José María Castilla Baró (nr. 0718/2017); Santi Delia (nr. 0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (nr. 0720/2017); (*) (nr. 0721/2017); (*) (nr. 0722/2017); (*) (nr. 0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (nr. 0724/2017); Geoffrey Arnold (nr. 0725/2017); (*) (nr. 0726/2017); (*) (nr. 0727/2017); (*) (nr. 0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (nr. 0729/2017); Adonis Böving (nr. 0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (nr. 0731/2017); Daniel Osca Hernández (nr. 0732/2017); (*) (nr. 0733/2017); (*) (nr. 0734/2017); (*) (nr. 0735/2017); José Ramón Gil Benito (nr. 0736/2017); (*) (nr. 0737/2017); (*) (nr. 0738/2017); (*) (nr. 0739/2017); (*) (nr. 0740/2017); (*) (nr. 0741/2017); (*) (nr. 0742/2017).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, la 8 septembrie 2017, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


3. O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)

Raport referitor la Noua agendă pentru competențe în Europa [2017/2002(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Martina Dlabajová și Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Martina Dlabajová și Momchil Nekov și-au prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Maria Grapini (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Silvia Costa, Emilian Pavel, în numele Grupului S&D, și Eleftherios Synadinos, neafiliat.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios și Julie Ward.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová și Momchil Nekov.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.15 al PV din 14.9.2017.


4. NordStream 2 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: NordStream 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Morten Helveg Petersen, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Michał Marusik, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Michaela Šojdrová, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Fredrick Federley.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam și Tibor Szanyi.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 13.9.2017.)


5.1. Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha

Propuneri de rezoluții B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluții B8-0506/2017, B8-0507/2017 și B8-0508/2017.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Notis Marias, Petras Auštrevičius, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ramon Tremosa i Balcells, și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluții B8-0509/2017, B8-0510/2017 și B8-0511/2017.

A intervenit Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová și Bogdan Brunon Wenta.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 14.9.2017.


5.2. Gabon: reprimarea opoziției

Propuneri de rezoluții B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans și Joachim Zeller au prezentat propunerile de rezoluție.

A intervenit Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot și Cécile Kashetu Kyenge.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 14.9.2017.


5.3. Laos, în special cazurile lui Somphone Phimmasone, Lod Thammavong și Soukane Chaithad

Propuneri de rezoluții B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

A intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: 14 septembrie 2017.

(Continuarea dezbaterii, a se vedea: punctul 7 al PV din 14.9.2017)


6. Componența comisiilor

La cererea Grupurilor PPE și ECR, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

IMCO: Pascal Arimont

IMCO: Nosheena Mobarik care îl înlocuiește pe John Flack


7. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)

(Începutul dezbaterii, a se vedea punctul 5 al PV din 14.9.2017)


7.1. Myanmar, în special situația minorității rohingya

Propuneri de rezoluții B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet și Cristian Dan Preda au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan și Nicola Caputo.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 14.9.2017.


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2017)0347)

Au intervenit Morten Løkkegaard, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.

Intervenții

Richard Corbett, în timpul votării, privind desfășurarea votării.


8.2. Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 și B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0506/2017

(care înlocuiește B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 și B8-0511/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și David Martin, în numele Grupului S&D;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0348)

(Propunerea de rezoluție B8-0508/2017 a devenit caducă.)


8.3. Gabon: reprimarea opoziției (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 și B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0512/2017

(care înlocuiește B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 și B8-0526/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0349)


8.4. Laos, în special cazurile lui Somphone Phimmasone, Lod Thammavong și Soukane Chaithad (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 și B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0513/2017

(care înlocuiește B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 și B8-0523/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0350)

(Propunerea de rezoluție B8-0518/2017 a devenit caducă.)


8.5. Myanmar, în special situația minorității rohingya (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 și B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0525/2017

(care înlocuiește B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 și B8-0531/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin și Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez și Xabier Benito Ziluaga; în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0351)


8.6. Acordul UE-Chile privind comerțul cu produse ecologice *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0352)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.7. Protocolul la Acordul de asociere UE-Chile (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a celui de Al treilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0353)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.8. Modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile legate de modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile [2017/2057(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0354)


8.9. Prelungirea programului statistic european până în 2020 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0355)


8.10. Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0356)


8.11. Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 1342/2008 al Consiliului [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2017)0357)

Au intervenit Ulrike Rodust, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.12. Decizie de inițiere a negocierilor interinstituționale: Instituirea unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace. [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înaintea votării, Arnaud Danjean (raportor), Heidi Hautala, Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) și Matt Carthy.


8.13. Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile UE (vot)

Raport referitor la transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE [2015/2041(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0358)


8.14. Viitorul programului Erasmus+ (vot)

Propunere de rezoluție B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0359)


8.15. O nouă agendă pentru competențe în Europa (vot)

Raport referitor la Noua agendă pentru competențe în Europa [2017/2002(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Martina Dlabajová și Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0360)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Recomandare Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Raport Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková și Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție referitoare la viitorul Programului Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor și Monika Smolková

Raport Martina Dlabajová și Momchil Nekov - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor și Monika Smolková.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.05, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Interpelări majore (dezbatere)

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere


12.1. Abolirea UNRWA

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000061/2017) adresată de Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Abolirea UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Fernando Ruas, în numele Grupului PPE (Președintele a întrerupt vorbitorul pentru a oferi precizări cu privire la subiectul dezbaterii), Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza și Cristian Dan Preda.

A intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić (Președintele privind desfășurarea dezbaterii referitoare la această interpelare majoră).

Au intervenit: William (The Earl of) Dartmouth și Cristian Dan Preda privind afirmațiile Președintelui.

A intervenit Corina Crețu.

Dezbaterea s-a încheiat.


12.2. Incendiile din Uniunea Europeană din această vară

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000063/2017) adresată de Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel și Enrique Guerrero Salom, Comisiei: Incendiile din Uniunea Europeană din această vară (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo a dezvoltat întrebarea.

Corina Crețu (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Fernando Ruas, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, și William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins (Președintele a făcut precizări cu privire la afirmațiile lui William (The Earl of) Dartmouth).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš și Eleonora Forenza, de asemenea privind afirmațiile lui William (The Earl of) Dartmouth.

A intervenit Corina Crețu.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

2) de către deputați:: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Stefano Maullu. Propunere de rezoluție referitoare la instrumentele care pot garanta recuperarea psihologică a minorilor sirieni (B8-0433/2017)

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor deschise de Comisie împotriva Ungariei, Republicii Cehe și Poloniei pe motivul politicilor lor de migrație (B8-0441/2017)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la recomandarea privind codul muncii și salariul minim (B8-0442/2017)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la inegalitățile economice și la un protecționism inteligent (B8-0443/2017)

retrimis

fond :

ECON

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea consumului de pește (B8-0452/2017)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

PECH

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la festivalul de la Yulin (B8-0453/2017)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la sănătate și la poluarea fonică (B8-0457/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la prevenirea și depistarea practicilor comerciale neloiale (B8-0458/2017)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli Marco Zullo. Propunere de rezoluție împotriva încorporării „pactului bugetar” (Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare) în cadrul juridic al Uniunii Europene (B8-0478/2017)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea Mozzarella di bufala DOP (B8-0479/2017)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la numirea directorilor de agenție de către Comisie (B8-0480/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Paloma López Bermejo Maria Lidia Senra Rodríguez. Propunere de rezoluție referitoare la anexarea apelor teritoriale din Sahara Occidentală de către Regatul Maroc (B8-0481/2017)

retrimis

fond :

AFET

- Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la problema gravă a poluării în Marea Mediterană (B8-0482/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea și promovarea limbilor regionale și minoritare în UE (B8-0483/2017)

retrimis

fond :

CULT

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la monitorizarea aplicării dreptului UE (B8-0484/2017)

retrimis

fond :

JURI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la minorii care sunt victime ale violențelor și ale relelor tratamente în Europa (B8-0485/2017)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la demență (B8-0486/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile sanitare asociate utilizării aparatelor de bronzare artificială (B8-0487/2017)

retrimis

fond :

ENVI


14. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 septembrie 2017)

CONT
- Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016 (2017/2190(INI))
(aviz: INTA)

ECON
- Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (2017/2191(INI))
(aviz: AGRI, INTA, IMCO)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

ENVI

- Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu handicap (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
retrimis fond: EMPL
aviz: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 septembrie 2017)

ENVI

- Echilibrul muncă-viața personală în cazul părinților și al îngrijitorilor (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(aviz: JURI, FEMM)
(articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 septembrie 2017)

INTA

- Recomandare adresată Consiliului privind propunerea de mandat de negociere pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă (2017/2193(INI))
(aviz: AGRI)

- Recomandare adresată Consiliului privind propunerea de mandat de negociere pentru negocierile comerciale cu Australia (2017/2192(INI))
(aviz: AGRI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 septembrie 2017)

FEMM

- Recomandare adresată Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (2017/2194(INI))


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 2 și 5 octombrie 2017.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Aviz juridic - Politica de confidențialitate