Kazalo 
Zapisnik
PDF 268kWORD 81k
Četrtek, 14. september 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Peticije
 3.Nov program znanj in spretnosti za Evropo (razprava)
 4.Severni tok 2 (razprava)
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
5.1.Kambodža, predvsem primer Kema Sokhe
  
5.2.Gabon: zatiranje opozicije
  
5.3.Laos, predvsem primeri Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada
 6.Sestava odborov
 7.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (nadaljevanje razprave)
  
7.1.Mjanmar, vključno s položajem ljudstva Rohinga
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (glasovanje)
  
8.2.Kambodža, predvsem primer Kema Sokhe (glasovanje)
  
8.3.Gabon: zatiranje opozicije (glasovanje)
  
8.4.Laos, predvsem primer Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (glasovanje)
  
8.5.Mjanmar, vključno s položajem ljudstva Rohinga (glasovanje)
  
8.6.Sporazum med EU in Čilom o trgovini z ekološkimi proizvodi *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Protokol k Sporazumu o pridružitvi med EU in Čilom (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Posodobitev trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (glasovanje)
  
8.9.Podaljšanje evropskega statističnega programa do leta 2020 ***I (glasovanje)
  
8.10.Evropski skladi tveganega kapitala in evropski skladi za socialno podjetništvo ***I (glasovanje)
  
8.11.Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)
  
8.12.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Vzpostavitev instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (glasovanje)
  
8.13.Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU (glasovanje)
  
8.14.Prihodnost programa Erasmus+ (glasovanje)
  
8.15.Nov program znanj in spretnosti za Evropo (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Večje interpelacije (razprava)
  
12.1.Ukinitev agencije UNRWA
  
12.2.Požari letos poleti v Evropski uniji
 13.Predložitev dokumentov
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

8. septembra 2017

(*) Ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 1569/2016); (*) (št. 0601/2017); Alan Ainsworth (št. 0602/2017); Paul Tamblin (št. 0603/2017); (*) (št. 0604/2017); (*) (št. 0605/2017); Francisca Rodríguez (št. 0606/2017); Johannes Schidlowski (št. 0607/2017); (*) (št. 0608/2017); (*) (št. 0609/2017); (*) (št. 0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (št. 0611/2017); Gredo Förster (št. 0612/2017); Preda Daniela (št. 0613/2017); Marco Santini (št. 0614/2017); (*) (št. 0615/2017); Frederik Ereu (št. 0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (št. 0617/2017); Luis Molina (št. 0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (št. 0619/2017); Jürgen F Keller (št. 0620/2017); Valentina Rossi (št. 0621/2017); Fynn Brackmann (št. 0622/2017); (*) (št. 0623/2017); Mario Assirelli (št. 0624/2017); (*) (št. 0625/2017); Josef Kipperer (št. 0626/2017); João Almeida (št. 0627/2017); Patricia Lefranc (št. 0628/2017); (*) (št. 0629/2017); (*) (št. 0630/2017); (*) (št. 0631/2017); (*) (št. 0632/2017); (*) (št. 0633/2017); (*) (št. 0634/2017); (*) (št. 0635/2017); (*) (št. 0636/2017); Marius Coman (št. 0637/2017); Flannán Ó Coileáin (št. 0638/2017); (*) (št. 0639/2017); Carlo Pari (103 signatures) (št. 0640/2017); (*) (št. 0641/2017); (*) (št. 0642/2017); (*) (št. 0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (št. 0644/2017); Marc Smets (št. 0645/2017); Dario Mangili (št. 0646/2017); (*) (št. 0647/2017); (*) (št. 0648/2017); (*) (št. 0649/2017); (*) (št. 0650/2017); Fotios Batzios (št. 0651/2017); (*) (št. 0652/2017); (*) (št. 0653/2017); (*) (št. 0654/2017); (*) (št. 0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (št. 0656/2017); Arianna Paciucci (št. 0657/2017); (*) (št. 0658/2017); Edi Morini (št. 0659/2017); Athanasios Geromoschos (št. 0660/2017); Francesco Cerchio (št. 0661/2017); (*) (št. 0662/2017); (*) (št. 0663/2017); (*) (št. 0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (št. 0665/2017); (*) (št. 0666/2017); (*) (št. 0667/2017); (*) (št. 0668/2017); Jochen Hörner (št. 0669/2017); Maureen McGuire (št. 0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (št. 0671/2017); Jakub Muszynski (št. 0672/2017); (*) (št. 0673/2017); Mario Zaccone (št. 0674/2017); (*) (št. 0675/2017); Oleksiy Chuyev (št. 0676/2017); Cornelis Wilt Epema (št. 0677/2017); (*) (št. 0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (št. 0679/2017); (*) (št. 0680/2017); (*) (št. 0681/2017); (*) (št. 0682/2017); Luca Quagliano (št. 0683/2017); José Domingo Varón Serrano (št. 0684/2017); Simon Baraldi (št. 0685/2017); Simon Baraldi (št. 0686/2017); (*) (št. 0687/2017); Nadia Yahyajedidi (št. 0688/2017); (*) (št. 0689/2017); (*) (št. 0690/2017); (*) (št. 0691/2017); (*) (št. 0692/2017); (*) (št. 0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (št. 0694/2017); (*) (št. 0695/2017); Cristian Dima (št. 0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (št. 0697/2017); Orhan Tahir (št. 0698/2017); (*) (št. 0699/2017); (*) (št. 0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 podpisnikov) (št. 0701/2017); (*) (št. 0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (št. 0703/2017); Umberto Pagano (89 podpisnikov) (št. 0704/2017); (*) (št. 0705/2017); (*) (št. 0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (št. 0707/2017); (*) (št. 0708/2017); Martin Micallef (št. 0709/2017); (*) (št. 0710/2017); (*) (št. 0711/2017); (*) (št. 0712/2017); David Sakho (št. 0713/2017); (*) (št. 0714/2017); Martin Micallef (št. 0715/2017); (*) (št. 0716/2017); Flavio Miccono (št. 0717/2017); José María Castilla Baró (št. 0718/2017); Santi Delia (št. 0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (št. 0720/2017); (*) (št. 0721/2017); (*) (št. 0722/2017); (*) (št. 0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (št. 0724/2017); Geoffrey Arnold (št. 0725/2017); (*) (št. 0726/2017); (*) (št. 0727/2017); (*) (št. 0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (št. 0729/2017); Adonis Böving (št. 0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (št. 0731/2017); Daniel Osca Hernández (št. 0732/2017); (*) (št. 0733/2017); (*) (št. 0734/2017); (*) (št. 0735/2017); José Ramón Gil Benito (št. 0736/2017); (*) (št. 0737/2017); (*) (št. 0738/2017); (*) (št. 0739/2017); (*) (št. 0740/2017); (*) (št. 0741/2017); (*) (št. 0742/2017).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(15) Poslovnika 8. septembra 2017 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


3. Nov program znanj in spretnosti za Evropo (razprava)

Poročilo o novem programu znanj in spretnosti za Evropo [2017/2002(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve - Odbor za kulturo in izobraževanje. Soporočevalca: Martina Dlabajová in Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Martina Dlabajová in Momchil Nekov sta predstavila poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Maria Grapini (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Silvia Costa, Emilian Pavel v imenu skupine S&D, in Eleftherios Synadinos samostojni poslanec.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios in Julie Ward.

Govorili so Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová in Momchil Nekov.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika z dne 14.9.2017.


4. Severni tok 2 (razprava)

Izjava Komisije: Severni tok 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Morten Helveg Petersen v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Michał Marusik v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Michaela Šojdrová, Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, in Fredrick Federley.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam in Tibor Szanyi.

Govoril je Miguel Arias Cañete.

Razprava se je zaključila.


5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 13.9.2017)


5.1. Kambodža, predvsem primer Kema Sokhe

predlogi resolucij B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij B8-0506/2017, B8-0507/2017 in B8-0508/2017.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Notis Marias, Petras Auštrevičius, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ramon Tremosa i Balcells, in Tunne Kelam, so predstavili predloge reolucij B8-0509/2017, B8-0510/2017 in B8-0511/2017.

Govoril je Stanislav Polčák v imenu skupine PPE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová in Bogdan Brunon Wenta.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 14.9.2017.


5.2. Gabon: zatiranje opozicije

predlogi resolucij B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans in Joachim Zeller so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Pavel Svoboda v imenu skupine PPE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot in Cécile Kashetu Kyenge.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 14.9.2017.


5.3. Laos, predvsem primeri Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada

predlogi resolucij B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 14.9.2017.

(Za nadaljevanje razprave glej točko 7 zapisnika z dne 14. 9. 2017).


6. Sestava odborov

Na predlog skupin PPE in ECR je Parlament potrdil sledeča imenovanja:

odbor IMCO: Pascal Arimont

odbor IMCO: Nosheena Mobarik namesto Johna Flacka


7. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (nadaljevanje razprave)

(Za začetek razprave glej točko 5 zapisnika z dne 14.9.2017)


7.1. Mjanmar, vključno s položajem ljudstva Rohinga

predlogi resolucij B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet in Cristian Dan Preda so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Csaba Sógor v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan in Nicola Caputo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 14.9.2017.


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)0347)

Govoril je Morten Løkkegaard, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.

Govori

Richard Corbett, med glasovanjem, o poteku glasovanja.


8.2. Kambodža, predvsem primer Kema Sokhe (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 in B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0506/2017

(ki nadomešča B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 in B8-0511/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in David Martin, v imenu skupine S&D;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa in Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon in Reinhard Bütikofer, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Laura Ferrara, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0348)

(Predlog resolucije B8-0508/2017 je brezpredmeten.)


8.3. Gabon: zatiranje opozicije (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 in B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0512/2017

(ki nadomešča B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 in B8-0526/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Jo Leinen, v imenu skupine S&D;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski in Charles Tannock, v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas in Xabier Benito Ziluaga, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara in Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0349)


8.4. Laos, predvsem primer Somphona Phimasona, Loda Thamavonga in Sukana Čajthada (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 in B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0513/2017

(ki nadomešča B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 in B8-0523/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias in Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec in Reinhard Bütikofer, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0350)

(Predlog resolucije B8-0518/2017 je brezpredmeten.)


8.5. Mjanmar, vključno s položajem ljudstva Rohinga (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 in B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0525/2017

(ki nadomešča B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 in B8-0531/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin in Mairead McGuinness, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Neena Gill, v imenu skupine S&D;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa in Monica Macovei, v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez in Xabier Benito Ziluaga; v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer in Michèle Rivasi, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0351)


8.6. Sporazum med EU in Čilom o trgovini z ekološkimi proizvodi *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0352)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.7. Protokol k Sporazumu o pridružitvi med EU in Čilom (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0353)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.8. Posodobitev trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o posodobitvi trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom [2017/2057(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0354)


8.9. Podaljšanje evropskega statističnega programa do leta 2020 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 s podaljšanjem programa na obdobje 2018–2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0355)


8.10. Evropski skladi tveganega kapitala in evropski skladi za socialno podjetništvo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0356)


8.11. Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)0357)

Govoril je Ulrike Rodust, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.12. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Vzpostavitev instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 230/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem, Arnaud Danjean (poročevalec), Heidi Hautala, Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko), in Matt Carthy.


8.13. Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU (glasovanje)

Poročilo o preglednosti, odgovornosti in integriteti v institucijah EU [2015/2041(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0358)


8.14. Prihodnost programa Erasmus+ (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0359)


8.15. Nov program znanj in spretnosti za Evropo (glasovanje)

Poročilo o novem programu znanj in spretnosti za Evropo [2017/2002(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve - Odbor za kulturo in izobraževanje. Soporočevalca: Martina Dlabajová in Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0360)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Priporočilo: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Poročilo: Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková in Angel Dzhambazki

Predlog resolucije o prihodnosti programa Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor in Monika Smolková

Poročilo: Martina Dlabajová in Momchil Nekov - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor in Monika Smolková.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.05, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Večje interpelacije (razprava)

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo


12.1. Ukinitev agencije UNRWA

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000061/2017), ki sta jo vložila Beatrix von Storch in Robert Jarosław Iwaszkiewicz v imenu skupine EFDD, Komisiji: Ukinitev agencije UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Govorila je Corina Crețu.

Govorili so Fernando Ruas, v imenu skupine PPE (predsednik je prekinil govornika, da je natančneje obrazložil predmet razprave), Victor Boştinaru, v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR, Jozo Radoš, v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza in Cristian Dan Preda.

Po postopku "catch the eye" je govoril Ivan Jakovčić (predsednik je govoril o poteku razprave o večji interpelaciji)

Govorila sta William (The Earl of) Dartmouth in Cristian Dan Preda o predlogu predsednika.

Govorila je Corina Crețu.

Razprava se je zaključila.


12.2. Požari letos poleti v Evropski uniji

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000063/2017), ki so jo vložili Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel in Enrique Guerrero Salom, Komisiji: Požari letos poleti v Evropski uniji (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo je predstavil vprašanje.

Corina Crețu (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Željana Zovko, v imenu skupine PPE, Fernando Ruas, Urszula Krupa, v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić, v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom “modrega kartončka” postavil Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes, v imenu skupine GUE/NGL in William (The Earl of) Dartmouth, v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom “modrega kartončka” postavil Andrejs Mamikins (predsednik je podrobneje obrazložil predlog, ki ga je podal William (The Earl of) Dartmouth).

Po postopku "catch the eye" so govorili Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš in Eleonora Forenza, tudi o predlogu, ki ga je podal William (The Earl of) Dartmouth.

Govorila je Corina Crețu.

Razprava se je zaključila.


13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi Uredbe (EU) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta: predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Stefano Maullu. Predlog resolucije o instrumentih za zagotovitev psihološkega okrevanja sirskih otrok (B8-0433/2017)

posredovano

pristojni odbor :

DEVE

mnenje :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o postopkih za ugotavljanje kršitev, ki jih je začela Komisija zoper Madžarsko, Češko in Poljsko glede njihove migracijske politike (B8-0441/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Sophie Montel. Predlog resolucije o priporočilu glede delovnopravne zakonodaje in minimalne plače (B8-0442/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Dominique Martin. Predlog resolucije o ekonomskih neenakostih in razumnem protekcionizmu (B8-0443/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o spodbujanju uživanja rib (B8-0452/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

PECH

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o festivalu v Julinu (B8-0453/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zdravju in obremenitvi s hrupom (B8-0457/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o preprečevanju in odkrivanju morebitnih nepoštenih poslovnih praks (B8-0458/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli in Marco Zullo. Predlog resolucije proti vključitvi fiskalnega pakta (Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji) v pravni okvir Evropske unije (B8-0478/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti sira Mozzarella di Bufala (ZOP) (B8-0479/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o imenovanju direktorjev agencij s strani Komisije (B8-0480/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Paloma López Bermejo in Maria Lidia Senra Rodríguez. Predlog resolucije o priključitvi teritorialnih voda Zahodne Sahare h Kraljevini Maroko (B8-0481/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije o bremenu onesnaževanja v Sredozemskem morju (B8-0482/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o varovanju in spodbujanju regionalnih in manjšinskih jezikov v EU (B8-0483/2017)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o spremljanju uporabe prava EU (B8-0484/2017)

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o otrocih, ki so žrtve nasilja in zlorab v Evropi (B8-0485/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o demenci (B8-0486/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o tveganjih za zdravje pri uporabi naprav za umetno sončenje (B8-0487/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI


14. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. septembra 2017)

odbor CONT
- Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2016 (2017/2190(INI))
(mnenje: INTA)

odbor ECON
- Letno poročilo o politiki konkurence (2017/2191(INI))
(mnenje: AGRI, INTA, IMCO)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor ENVI

- Izvajanje evropske strategije o invalidnosti (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. septembra 2017)

odbor ENVI

- Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja za starše in oskrbovalce (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(mnenje: JURI, FEMM) (člen 54 Poslovnika))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 108 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. septembra 2017)

odbor INTA

- Priporočilo Svetu o predlaganem pogajalskem mandatu za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo (2017/2193(INI))
(mnenje: AGRI)

- Priporočilo Svetu o predlaganem pogajalskem mandatu za trgovinska pogajanja z Avstralijo (2017/2192(INI))
(mnenje: AGRI)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 113 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. septembra 2017)

odbor FEMM

- Priporočilo Svetu o prednostnih nalogah za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (2017/2194(INI))


15. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 2. do 5. oktobra 2017.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov