Index 
Protokoll
PDF 272kWORD 80k
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.En ny kompetensagenda för Europa (debatt)
 4.Nordstream 2 (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
5.1.Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha
  
5.2.Gabon: förtryck av oppositionen
  
5.3.Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad
 6.Utskottens sammansättning
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  
7.1.Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya
 8.Omröstning
  
8.1.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (omröstning)
  
8.2.Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (omröstning)
  
8.3.Gabon: förtryck av oppositionen (omröstning)
  
8.4.Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (omröstning)
  
8.5.Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (omröstning)
  
8.6.Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile (omröstning)
  
8.9.Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I (omröstning)
  
8.10.Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I (omröstning)
  
8.11.En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  
8.12.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (omröstning)
  
8.13.Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (omröstning)
  
8.14.Framtiden för Erasmus+-programmet (omröstning)
  
8.15.En ny kompetensagenda för Europa (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Större interpellationer (debatt)
  
12.1.Avskaffande av UNRWA
  
12.2.Bränder i EU denna sommar
 13.Inkomna dokument
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 8 september 2017

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1569/2016); (*) (nr 0601/2017); Alan Ainsworth (nr 0602/2017); Paul Tamblin (nr 0603/2017); (*) (nr 0604/2017); (*) (nr 0605/2017); Francisca Rodríguez (nr 0606/2017); Johannes Schidlowski (nr 0607/2017); (*) (nr 0608/2017); (*) (nr 0609/2017); (*) (nr 0610/2017); Pablo Gómez Iglesias (nr 0611/2017); Gredo Förster (nr 0612/2017); Preda Daniela (nr 0613/2017); Marco Santini (nr 0614/2017); (*) (nr 0615/2017); Frederik Ereu (nr 0616/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0617/2017); Luis Molina (nr 0618/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο κτηνοτροφικο κομμα ελλαδασ) (nr 0619/2017); Jürgen F Keller (nr 0620/2017); Valentina Rossi (nr 0621/2017); Fynn Brackmann (nr 0622/2017); (*) (nr 0623/2017); Mario Assirelli (nr 0624/2017); (*) (nr 0625/2017); Josef Kipperer (nr 0626/2017); João Almeida (nr 0627/2017); Patricia Lefranc (nr 0628/2017); (*) (nr 0629/2017); (*) (nr 0630/2017); (*) (nr 0631/2017); (*) (nr 0632/2017); (*) (nr 0633/2017); (*) (nr 0634/2017); (*) (nr 0635/2017); (*) (nr 0636/2017); Marius Coman (nr 0637/2017); Flannán Ó Coileáin (nr 0638/2017); (*) (nr 0639/2017); Carlo Pari (103 signatures) (nr 0640/2017); (*) (nr 0641/2017); (*) (nr 0642/2017); (*) (nr 0643/2017); Alberto de la Peña Guillén (nr 0644/2017); Marc Smets (nr 0645/2017); Dario Mangili (nr 0646/2017); (*) (nr 0647/2017); (*) (nr 0648/2017); (*) (nr 0649/2017); (*) (nr 0650/2017); Fotios Batzios (nr 0651/2017); (*) (nr 0652/2017); (*) (nr 0653/2017); (*) (nr 0654/2017); (*) (nr 0655/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0656/2017); Arianna Paciucci (nr 0657/2017); (*) (nr 0658/2017); Edi Morini (nr 0659/2017); Athanasios Geromoschos (nr 0660/2017); Francesco Cerchio (nr 0661/2017); (*) (nr 0662/2017); (*) (nr 0663/2017); (*) (nr 0664/2017); Marcos Diéguez Vidal (nr 0665/2017); (*) (nr 0666/2017); (*) (nr 0667/2017); (*) (nr 0668/2017); Jochen Hörner (nr 0669/2017); Maureen McGuire (nr 0670/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 0671/2017); Jakub Muszynski (nr 0672/2017); (*) (nr 0673/2017); Mario Zaccone (nr 0674/2017); (*) (nr 0675/2017); Oleksiy Chuyev (nr 0676/2017); Cornelis Wilt Epema (nr 0677/2017); (*) (nr 0678/2017); Rosamaria Ciancaglini (Studio Legale Associato Ciancaglini Rossi) (nr 0679/2017); (*) (nr 0680/2017); (*) (nr 0681/2017); (*) (nr 0682/2017); Luca Quagliano (nr 0683/2017); José Domingo Varón Serrano (nr 0684/2017); Simon Baraldi (nr 0685/2017); Simon Baraldi (nr 0686/2017); (*) (nr 0687/2017); Nadia Yahyajedidi (nr 0688/2017); (*) (nr 0689/2017); (*) (nr 0690/2017); (*) (nr 0691/2017); (*) (nr 0692/2017); (*) (nr 0693/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0694/2017); (*) (nr 0695/2017); Cristian Dima (nr 0696/2017); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0697/2017); Orhan Tahir (nr 0698/2017); (*) (nr 0699/2017); (*) (nr 0700/2017); Giancarlo Ferrandino (46 signatures) (nr 0701/2017); (*) (nr 0702/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Κτηνοτροφικο Κομμα Ελλαδασ) (nr 0703/2017); Umberto Pagano (89 signatures) (nr 0704/2017); (*) (nr 0705/2017); (*) (nr 0706/2017); Alexander Sigismund Gruber (nr 0707/2017); (*) (nr 0708/2017); Martin Micallef (nr 0709/2017); (*) (nr 0710/2017); (*) (nr 0711/2017); (*) (nr 0712/2017); David Sakho (nr 0713/2017); (*) (nr 0714/2017); Martin Micallef (nr 0715/2017); (*) (nr 0716/2017); Flavio Miccono (nr 0717/2017); José María Castilla Baró (nr 0718/2017); Santi Delia (nr 0719/2017); María Elisa Pavón Mulero (nr 0720/2017); (*) (nr 0721/2017); (*) (nr 0722/2017); (*) (nr 0723/2017); Christiana Marie Gauci Sciberras (nr 0724/2017); Geoffrey Arnold (nr 0725/2017); (*) (nr 0726/2017); (*) (nr 0727/2017); (*) (nr 0728/2017); Michael Ashbrook (Non-permanent Staff Forum) (nr 0729/2017); Adonis Böving (nr 0730/2017); Francisco J. Ventura Sanjuan (nr 0731/2017); Daniel Osca Hernández (nr 0732/2017); (*) (nr 0733/2017); (*) (nr 0734/2017); (*) (nr 0735/2017); José Ramón Gil Benito (nr 0736/2017); (*) (nr 0737/2017); (*) (nr 0738/2017); (*) (nr 0739/2017); (*) (nr 0740/2017); (*) (nr 0741/2017); (*) (nr 0742/2017).

Talmannen meddelade att han den 8 september 2017, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


3. En ny kompetensagenda för Europa (debatt)

Betänkande om en ny kompetensagenda för Europa [2017/2002(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Martina Dlabajová och Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Martina Dlabajová och Momchil Nekov redogjorde för betänkandet.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria Grapini (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Silvia Costa; Emilian Pavel för S&D-gruppen, och Eleftherios Synadinos, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios och Julie Ward.

Talare: Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová och Momchil Nekov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 14.9.2017.


4. Nordstream 2 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Nordstream 2 (2017/2832(RSP))

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Michał Marusik för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, som avböjde en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Bogusław Liberadzki, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Fredrick Federley.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jerzy Buzek, Nicola Caputo, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Tunne Kelam och Tibor Szanyi.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 13.9.2017.)


5.1. Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha

Resolutionsförslag B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, David Martin och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen B8-0506/2017, B8-0507/2017 och B8-0508/2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Notis Marias, Petras Auštrevičius, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ramon Tremosa i Balcells, och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen B8-0509/2017, B8-0510/2017 och B8-0511/2017.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová och Bogdan Brunon Wenta.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 14.9.2017.


5.2. Gabon: förtryck av oppositionen

Resolutionsförslag B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017 (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Jo Leinen, Marie-Christine Vergiat, Yannick Jadot, Notis Marias, Hilde Vautmans och Joachim Zeller redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot och Cécile Kashetu Kyenge.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 14.9.2017.


5.3. Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad

Resolutionsförslag B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Marc Tarabella, Miguel Urbán Crespo, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 14.9.2017.

(Fortsättning på debatten, se punkt 7 i protokollet av den 14.9.2017)


6. Utskottens sammansättning

På begäran av grupperna PPE och ECR godkände parlamentet följande utnämningar:

IMCO-utskottet: Pascal Arimont

IMCO-utskottet: Nosheena Mobarik i stället för John Flack


7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)

(För första delen av debatten, se punkt 5 i protokollet av den 14.9.2017)


7.1. Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya

Resolutionsförslag B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Younous Omarjee, Amjad Bashir, Urmas Paet och Cristian Dan Preda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, och Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Jiří Pospíšil, Wajid Khan och Nicola Caputo.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 14.9.2017.


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0347)

Talare: Morten Løkkegaard yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Inlägg:

Under omröstningen yttrade sig Richard Corbett om genomförandet av omröstningen.


8.2. Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 och B8-0511/2017 (2017/2829(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0506/2017

(ersätter B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0509/2017, B8-510/2017 och B8-0511/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen;

—   Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Laura Ferrara, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0348)

(Resolutionsförslag B8-0508/2017 bortföll.)


8.3. Gabon: förtryck av oppositionen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 och B8-0526/2017 (2017/2819(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0512/2017

(ersätter B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017 och B8-0526/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Jo Leinen, för S&D-gruppen;

—   Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski och Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen;

—   Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0349)


8.4. Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 och B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0513/2017

(ersätter B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 och B8-0523/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0350)

(Resolutionsförslag B8-0518/2017 bortföll.)


8.5. Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 och B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0525/2017

(ersätter B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 och B8-0531/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin och Mairead McGuinness, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga; för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0351)


8.6. Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter [05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0352)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.7. Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0353)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


8.8. Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten avseende förhandlingarna om moderniseringen av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile [2017/2057(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0354)


8.9. Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020 [COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0355)


8.10. Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0356)


8.11. En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0357)

Talare: Ulrike Rodust yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.12. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred [COM(2016)0447 - C8-0264/2016- 2016/0207(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Arnaud Danjean (föredragande), Heidi Hautala, Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) och Matt Carthy.


8.13. Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (omröstning)

Betänkande om öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner [2015/2041(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Sven Giegold (A8-0133/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0358)


8.14. Framtiden för Erasmus+-programmet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0495/2017 (2017/2740(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0359)


8.15. En ny kompetensagenda för Europa (omröstning)

Betänkande om en ny kompetensagenda för Europa [2017/2002(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Martina Dlabajová och Momchil Nekov (A8-0276/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0360)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Monica Macovei

Rekommendation Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández - A8-0257/2017
Tiziana Beghin

Betänkande Sven Giegold - A8-0133/2017
Monica Macovei, Monika Smolková och Angel Dzhambazki

Resolutionsförslag om framtiden för Erasmus+-programmet (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017)
Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Csaba Sógor och Monika Smolková

Betänkande Martina Dlabajová och Momchil Nekov - A8-0276/2017
Angel Dzhambazki, Momchil Nekov, Csaba Sógor och Monika Smolková.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Större interpellationer (debatt)

Större interpellationer med begäran om skriftligt svar med debatt


12.1. Avskaffande av UNRWA

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000061/2017) från Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, till kommissionen: Avskaffande av UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017)

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Fernando Ruas för PPE-gruppen (talmannen avbröt talaren för att klargöra debattens ämne); Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić (talmannen yttrade sig om genomförandet av debatten om denna större interpellation).

Talare: William (The Earl of) Dartmouth och Cristian Dan Preda yttrade sig om talmannens kommentarer.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12.2. Bränder i EU denna sommar

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000063/2017) från Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel och Enrique Guerrero Salom, till kommissionen: Bränder i EU denna sommar (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017)

Nicola Caputo utvecklade frågan.

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Željana Zovko för PPE-gruppen, Fernando Ruas, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petras Auštrevičius, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, och William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins; (talmannen gjorde vissa förtydliganden med avseende på inlägget av William (The Earl of) Dartmouth).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš och Eleonora Forenza, vilken även yttrade sig om inlägget av William (The Earl of) Dartmouth.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordning (EU) 2016/794 (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

2) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Stefano Maullu. Förslag till resolution om instrument för psykisk rehabilitering av syriska minderåriga (B8-0433/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

rådgivande utskott :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om de överträdelseförfaranden som kommissionen inlett mot Ungern, Tjeckien och Polen avseende deras migrationspolitik (B8-0441/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel. Förslag till resolution om rekommendationen beträffande arbetslagstiftning och minimilön (B8-0442/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om ekonomisk ojämlikhet och intelligent protektionism (B8-0443/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om främjande av fiskkonsumtion (B8-0452/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

PECH

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om Yulin-festivalen (B8-0453/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om hälsa och buller (B8-0457/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om att förhindra och upptäcka eventuella otillbörliga affärsmetoder (B8-0458/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli och Marco Zullo. Förslag till resolution mot införlivandet av finanspakten (fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen) i EU:s rättsliga ram (B8-0478/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av ursprungsbeteckningen Mozzarella di bufala (B8-0479/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om kommissionens utnämning av direktörer för EU-byråer (B8-0480/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Paloma López Bermejo och Maria Lidia Senra Rodríguez. Förslag till resolution om Konungariket Marockos annektering av Västsaharas territorialvatten (B8-0481/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om problemet med förorening av Medelhavet (B8-0482/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om skydd och främjande av landsdels- och minoritetsspråk i EU (B8-0483/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om kontroll av unionsrättens tillämpning (B8-0484/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om minderåriga som faller offer för våld och misshandel (B8-0485/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om demens (B8-0486/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hälsorisker till följd av solarieanvändning (B8-0487/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI


14. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 september 2017)

CONT-utskottet
- Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016 (2017/2190(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

ECON-utskottet
- Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2017/2191(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, INTA, IMCO)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet

- Genomförandet av EU:s handikappstrategi (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 september 2017)

ENVI-utskottet

- Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
(rådgivande utskott: JURI, FEMM (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 september 2017)

INTA-utskottet

- Rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Nya Zeeland (2017/2193(INI))
(rådgivande utskott: AGRI)

- Rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandet för handelsförhandlingar med Australien (2017/2192(INI))
(rådgivande utskott: AGRI)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 113 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 september 2017)

FEMM-utskottet

- Rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission (2017/2194(INI))


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 25 oktober 2017.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy