Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris - Strasbūra

5. Parlamenta sastāvs

Čehijas, Rumānijas, Bulgārijas un Ungārijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka, sākot ar attiecīgi 2017. gada 5., 13., 14. un 15. septembri, Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov un Lívia Járóka ir ievēlēti par Eiropas Parlamenta deputātiem Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabriel un Ildikó Gáll-Pelcz vietā.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov un Lívia Járóka pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika